Navigatsioonitee

Küpros võtab üle eesistujakohustused - 29/06/2012

Logo: Purjelaeva kujutis tekstiga „CY 2012 EU” © Küpros

2012. aasta teisel poolel pannakse põhirõhk majanduskasvu taastamisele ning püütakse parandada ELi toimimist kodanike heaks.

1. juulil ELi eesistujariigiks saav Küpros võtab juhtohjad üle tingimustes, kus jätkuvalt valitseb mure majanduse aeglase taastumise ning euroala võlakriisi pärast.

Liikmesriigid peavad kooskõlastama oma eelarved ELi tasandil kokkulepitud piiridega, soodustades samal ajal ka majanduskasvu. Järgmise kuue kuu jooksul keskendub Küpros meetmetele, mis edendavad nende eesmärkide saavutamist.

Üheks põhiülesandeks on saavutada kokkulepe komisjoni ettepanekute osas, mis käsitlevad ELi eelarvet aastatel 2014–2020 Deutsch (de) français (fr) . Eelarves pannake paika ELi keskmise tähtajaga prioriteedid: majanduskasvu kiirendamine, töökohtade loomine ja konkurentsivõime parandamine.

Oma eesistumisperioodil jätkab Küpros ELi liikmesriikide majanduspoliitika koordineerimise täiustamist ning järelevalvet liikmesriikide eelarvete üle, et need püsiksid kokkulepitud piirides.

Samuti on üheks prioriteediks investeerimine programmidesse, mis loovad uusi ja paremaid töökohti ning aitavad inimestel (eriti töötutel ja noortel) omandada asjakohased oskused.

Jätkatakse aktiivsemat ja tervislikumat elustiili edendavate ning Euroopa rahvastiku vananemisega seotud probleeme käsitlevate programmide elluviimist.

Euroopa ühendamine

Küpros loodab teha edusamme seoses komisjoni ettepanekutega tuua Euroopa majandusliku integratsiooni (ühtse turu) eelised kodanikele ja ettevõtjatele lähemale, mis omakorda stimuleerib majanduskasvu.

Erilist tähelepanu pööratakse väiteettevõtlust soodustavatele meetmetele ning digitaalse ühtse turu English loomisele.

Küpros juhib käimasolevaid kõnelusi Euroopa energia-, transpordi- ja telekommunikatsioonivõrkude ühendamise vallas. ELi infrastruktuuri ühendamine suurendab konkurentsi ning aitab alandada tarbijahindu.

Riigi üks põhieesmärkidest on saavutada kokkulepe integreerituma merenduspoliitika osas. Komisjoni poolt ELi juhtidele esitatud ettepanekute eesmärk on suurendada koordineerimist ELi tasandil, et võimaldada mereressursside tõhusamat haldamist.

ELi välispiiride haldamine

Pärast eelmisel aastal Põhja-Aafrikas aset leidnud sündmusi ning sellele järgnenud ulatuslikku sisserännet Euroopasse on samuti oluline jõuda kokkuleppele ühises varjupaigapoliitikas.

ELi juhid soovivad parandada ELi välispiiride haldamist. Samuti kaalutakse uusi kokkuleppeid, mis käsitlevad ELi sisepiirideta ala.

Lisateave Küprose tööprogrammi kohtaEnglish

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad