Διαδρομή πλοήγησης

Η Κύπρος στο τιμόνι της ΕΕ - 29/06/2012

Λογότυπος: Πλοίο με την επιγραφή “CY 2012 EU” © Cyprus

Προτεραιότητες για το δεύτερο εξάμηνο του 2012 είναι η αποκατάσταση της οικονομικής ανάπτυξης και η αποτελεσματικότερη λειτουργία της ευρωπαϊκής οικονομίας προς όφελος των πολιτών.

Η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ την 1η Ιουλίου, εν μέσω των συνεχιζόμενων ανησυχιών για τον αργό ρυθμό οικονομικής ανάκαμψης και την κρίση δημόσιου χρέους στην ευρωζώνη.

Οι εθνικοί προϋπολογισμοί πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τα όρια που συμφωνήθηκαν στην ΕΕ, ενώ παράλληλα πρέπει να τονωθεί η ανάπτυξη. Στους επόμενους έξι μήνες η Κύπρος θα εστιάσει την προσοχή της σε μέτρα που βοηθούν στην επίτευξη αυτών των στόχων.

Ένα από τα βασικά καθήκοντα της χώρας είναι η επίτευξη συμφωνίας για τις δημοσιονομικές προτάσεις 2014-20 Deutsch (de) français (fr) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις προτάσεις αυτές καθορίζονται οι μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες της ΕΕ: επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργία απασχόλησης και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας της, η Κύπρος θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για τη βελτίωση του οικονομικού συντονισμού των χωρών της ΕΕ και για την παρακολούθηση των εθνικών προϋπολογισμών, ώστε αυτοί να μην ξεπερνούν τα συμφωνηθέντα όρια.

Μια άλλη προτεραιότητα είναι η επένδυση σε προγράμματα που δημιουργούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, καθώς και η κατάρτιση των πολιτών, κυρίως των άνεργων νέων, ώστε να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας.

Η Κύπρος θα προωθήσει προγράμματα που στοχεύουν σε ένα δραστήριο και υγιεινό τρόπο ζωής και αφορούν θέματα σχετικά με τη γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης.

Διασύνδεση της Ευρώπης

Η Κύπρος θα στηρίξει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων σχετικά με τα οφέλη της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης (της "ενιαίας αγοράς") και, κατά συνέπεια, να τονωθεί η ανάπτυξη.

Έμφαση θα δοθεί σε μέτρα που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων, καθώς και στη δημιουργία της ενιαίας ψηφιακής αγοράς English.

Η Κύπρος θα επιτηρεί τις διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις για τη διασύνδεση των ευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας, μεταφορών και τηλεπικοινωνιών. Η διασύνδεση των υποδομών της ΕΕ βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα και συμβάλλει στη μείωση των τιμών για τους καταναλωτές.

Ένας από τους βασικούς στόχους της χώρας είναι επίσης η επίτευξη συμφωνίας για την ενίσχυση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Οι προτάσεις της Επιτροπής, που τέθηκαν υπόψη των Ευρωπαίων ηγετών, στοχεύουν στην προώθηση του συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων.

Διαχείριση των συνόρων της Ευρώπης

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επίτευξη συμφωνίας για κοινούς κανόνες σχετικά με τους αιτούντες άσυλο, μετά τα περσινά γεγονότα στη Βόρεια Αφρική που οδήγησαν σε συρροή μεταναστών στην Ευρώπη.

Οι ηγέτες της ΕΕ δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Θεωρούν δε ότι πρέπει να επιτευχθούν νέες συμφωνίες για την εσωτερική ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας της ΕΕ

Περισσότερα για το εξαμηνιαίο πρόγραμμα της Κύπρου English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι