Sti

Cypern ved roret - 29/06/2012

Logo: stiliseret skib med ordene “CY 2012 EU” © Cypern

I anden halvdel af 2012 vil EU fokusere på at skabe fornyet vækst og lade økonomien komme borgerne til gode.

Den 1. juli tager Cypern hul på EU-formandskabet. Det sker i en tid præget af bekymringer over den træge bedring i økonomien og den alvorlige gældskrise i euroområdet.

EU skal sikre, at de offentlige budgetter holder sig inden for de aftalte lofter, og samtidig sætte skub i væksten. Cypern vil stille skarpt på disse mål i de kommende seks måneder.

En af landets vigtigste opgaver bliver at skabe enighed om Kommissionens budgetforslag for 2014-2020 Deutsch (de) français (fr) . Budgettet fastsætter EU's prioriteter på mellemlang sigt – hurtigere økonomisk vækst, flere job og bedre konkurrenceevne.

Cypern vil benytte formandskabet til at forbedre den økonomiske samordning mellem EU-landene og holde et vågent øje med de nationale budgetter, så de holder sig inden for de aftalte lofter.

En anden prioritet er at investere i programmer, der skaber flere og bedre job, og uddanne folk - især arbejdsløse unge - så de får de nødvendige kvalifikationer.

Cypern vil gennemføre programmer, der fremmer en mere aktiv og sundere livsstil og tager fat om nogle af de udfordringer, der er knyttet til EU's aldrende befolkning.

Et EU forbundet på kryds og tværs

Cypern vil skabe fremdrift i Kommissionens forslag om at sikre både borgere og virksomheder større fordele af den økonomiske integration i EU (det indre marked) – hvilket igen vil stimulere væksten.

Formandskabet vil lægge vægt på at skabe gunstige vilkår for små virksomheder og oprette et digitalt indre marked English .

De igangværende forhandlinger om at forbinde EU's energi-, transport- og telekommunikationsnet vil få Cyperns særlige bevågenhed. En tættere forbundet infrastruktur i EU giver større konkurrence og bidrager til lavere priser for forbrugerne.

Et andet af landets vigtigste mål er at skabe enighed om en mere integreret havpolitik. EU-landene skal tage stilling til Kommissionens forslag om at skabe øget koordinering i EU og forvalte havets ressourcer mere effektivt.

Forvaltning af EU's grænser

Efter sidste års begivenheder i Nordafrika og den efterfølgende bølge af indvandring til Europa står det klart, at det også er vigtigt at indgå en aftale om fælles regler for asylsøgere.

EU-landene vil gerne forbedre måden, EU's ydre grænser forvaltes på. De er også ved at tage stilling til nye aftaler om EU's indre grænsefrie område.

Mere om Cyperns program for de seks måneder English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links