Навигационна пътека

Кипър на кормилото на ЕС - 29/06/2012

Лого: стилизиран кораб с надпис “CY 2012 EU” © Кипър

През втората половина на 2012 г. акцентът ще бъде поставен върху възстановяването на икономическия растеж и повишаването на ползата от единния пазар за хората.

Страната поема председателството на ЕС на 1 юли на фона на продължаващи опасения във връзка с бавното темпо на икономическото възстановяване и кризата със суверенните дългове в еврозоната.

Публичните бюджети трябва да бъдат приведени в съответствие с договорените ограничения в ЕС, а също така трябва да се стимулира растежа. През следващите 6 месеца Кипър ще насочи вниманието си към мерки в подкрепа на тези цели.

Една от основните задачи на страната е да постигне споразумение по бюджетните предложения за 2014-2020 г. Deutsch (de) français (fr) на Комисията. Бюджетът определя средносрочните приоритети на ЕС – ускоряване на икономическия растеж, създаване на работни места и повишаване на конкурентоспособността.

По време на своето председателство Кипър ще продължи да работи за подобряване на икономическата координация между страните от ЕС и за контрол над националните бюджети с цел поддържането им в рамките на договорените ограничения.

Друг приоритет са инвестициите в програми, създаващи повече и по-добри работни места, както и усвояването на съответните умения по-специално от безработни млади хора.

Кипър ще продължи работата по програми, насърчаващи по-активен и здравословен начин на живот и по програми, свързани със застаряването на европейското население.

Свързване на Европа

Кипър се надява да постигне напредък по предложенията на Комисията за реални ползи от европейската икономическа интеграция (единния пазар) за гражданите и предприятията, което освен всичко друго ще стимулира растежа.

Ще бъде поставен акцент върху мерки за подпомагане на процъфтяването на малки предприятия и върху създаването на единен цифров пазар English .

Кипър ще контролира текущите преговори за свързване на европейските енергийни, транспортни и комуникационни мрежи. Свързването на инфраструктурата в ЕС засилва конкуренцията и спомага за намаляване на цените за потребителите.

Една от основните цели на Кипър е да постигне споразумение за по-интегрирана морска политика. Обмисляните от лидерите на ЕС предложения на Комисията целят засилване на координацията в Съюза с оглед по-ефективно управление на морските ресурси.

Управление на европейските граници

Постигането на споразумение по общите правила за търсещите убежище също е важно с оглед на миналогодишните събития в Северна Африка и последвалата ги мащабна имиграция в Европа.

Лидерите на ЕС искат управлението на външните граници на Съюза да се подобри. Те обмислят също така нови споразумения за Шенгенското пространство.

Още за 6-месечната програма на Кипър English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки