Sökväg

Bankunion ska rädda euron - 26/06/2012

Justus Lipsius-byggnaden i Bryssel där EU-toppmötena går av stapeln © EU

På veckans EU-toppmöte ska man bland diskutera en bankunion i EU som ska skydda småspararna, återupprätta förtroendet för finanssektorn och göra den mindre sårbar.

Den ekonomiska och finansiella krisen har visat att banksystemen i EU är sårbara. Om en bank får problem kan de snabbt spridas till andra banker och drabba småsparare, investerare och ekonomin i allmänhet.

EU och medlemsländerna har därför skärpt tillsynen av finanssektorn. Som ett led i reformerna DeutschEnglishfrançais inrättades 2011 tre europeiska tillsynsorgan som ska hjälpa till att samordna de nationella myndigheternas arbete och se till att EU-reglerna tillämpas enhetligt.

Men mer kan göras för att säkra den finansiella stabiliteten. Kommissionens ordförande José Manuel Barroso föreslår en bankunion för att återupprätta förtroendet för bankerna och euron – som ett led i en långsiktig vision om ekonomisk och finanspolitisk integration. De viktigaste inslagen är

  • EU-regler för banker – bland annat gemensamma men flexibla kapitaltäckningskrav
  • en EU-myndighet för banktillsyn med direkt tillsyn över banker med verksamhet i flera länder och mycket stora banker – för att se till att reglerna följs och övervaka riskkontroller
  • gemensamma regler för att förhindra bankkonkurser och ingripa när en bank får problem – innan skattefinansierade bankakuter behövs
  • ett gemensamt system för insättningsgarantier för att skydda småspararna oavsett var i EU de har sina besparingar och investeringar – för att stärka förtroendet för bankerna.

Kommissionen har redan lagt fram vissa förslag som behövs för en bankunion. Det gäller bland annat en EU-lag DeutschEnglishfrançais som ska hjälpa EU-länderna och de nationella myndigheterna att snabbt och effektivt ingripa vid en bankkris.

Vad blir nästa steg?

Kommissionen arbetar på fler förslag – en gemensam bankakut, åtgärder vid bankkonkurser och bättre samordning av skatte- och utgiftspolitiken.

EU-ländernas ledare ska diskutera förslagen om en bankunion och finanspolitisk union på sitt toppmöte den 28–29 juni.

Läs mer om bankregler och banktillsyn i EU

Dagordning för Europeiska rådet den 28–29 juni

Uppdatering – Bankunionen

Fiscal union DeutschEnglishfrançais

Building blocks towards economic growth DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar