Navigačný riadok

Európska banková únia - 26/06/2012

Budova Justus Lipsius v Bruseli – dejisko samitov Európskej rady. © EÚ

Spoločný dohľad nad bankami v EÚ zabezpečí lepšiu ochranu vkladateľov, prispeje k obnoveniu dôvery a pomôže utlmiť dosah prudkých výkyvov na trhoch na finančný sektor. Presne takéto opatrenia potrebuje Európa na to, aby sa dostala von z krízy.

V súvislosti s hospodárskou a finančnou krízou sa naplno prejavila nepripravenosť bankového systému EÚ na trhové otrasy. Problém jednej banky sa rýchlo môže preniesť na ďalšie, čo má negatívny vplyv na vkladateľov, investície a hospodárstvo ako celok.

V reakcii na tento stav posilnili členské štáty a EÚ dohľad nad finančným sektorom. Súčasťou uskutočnených reforiem DeutschEnglishfrançais bolo vytvorenie 3 európskych orgánov dohľadu v minulom roku. Ich úlohou je pomáhať koordinovať činnosti vnútroštátnych regulátorov a zabezpečiť jednotné uplatňovanie pravidiel EÚ.

Na posilnenie finančnej stability by sa však mali prijať ďalšie opatrenia. Predseda Komisie José Manuel Barroso vyzýva k vytvoreniu bankovej únie, aby sa obnovila dôvera v banky a v euro. Tento plán je súčasťou dlhodobej vízie hospodárskej a fiškálnej integrácie. Jeho hlavné prvky by boli:

  • celoeurópske bankové pravidlá – vrátane spoločných, ale flexibilných požiadaviek na objem kapitálu, ktoré sú banky povinné držať;
  • jeden orgán bankového dohľadu EÚ s právomocami priamo dohliadať na banky operujúce vo viacerých krajinách a na veľmi veľké banky. Týmto by sa zabezpečilo uplatňovanie pravidiel a dohľad nad kontrolou rizika;
  • spoločné pravidlá proti úpadku bánk a pravidlá pre zásahy v bankách s finančnými ťažkosťami v záujme toho, aby nebolo na ich záchranu nutné použiť peniaze daňových poplatníkov;
  • jednotný systém ochrany vkladov na ochranu vkladateľov bez ohľadu na to, v ktorej krajine si uložili alebo investovali svoje peniaze, a na posilnenie dôvery v bankový systém.

Komisia už predložila návrhy týkajúce sa hlavných stavebných prvkov bankovej únie. Ide napríklad o návrh právnych predpisov EÚ DeutschEnglishfrançais , ktoré by umožnili krajinám EÚ a vnútroštátnym regulátorom rýchlo a efektívne zareagovať na bankovú krízu.

Ďalšie kroky

Komisia plánuje predložiť ďalšie návrhy týkajúce sa napr. spoločného fondu na záchranu bánk, zlyhania bánk a užšej koordinácie daňových a výdavkových politík.

Lídri EÚ prediskutujú návrhy na vytvorenie bankovej únie a fiškálnej únie na zasadnutí 28. a 29. júna.

Viac o pravidlách EÚ pre bankový sektor a dohľad

Program samitu Európskej rady 28. - 29. júna

Aktualizácia – Banková únia

Fiscal union DeutschEnglishfrançais

Building blocks towards economic growth DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy