Ścieżka nawigacji

Unia bankowa dla Europy - 26/06/2012

Budynek Justus Lipsius, gdzie odbywają się szczyty Rady Europejskiej, Bruksela, Belgia © UE

Wspólny nadzór nad bankami w UE mógłby zapewnić lepszą ochronę deponentom, przywrócić zaufanie do sektora bankowego i asekurować go na wypadek zawirowań. Osiągnięcie tych celów ma zasadnicze znaczenie dla wyprowadzenia Europy z kryzysu.

Kryzys gospodarczy i finansowy udowodnił, że system bankowy UE jest mało odporny na wstrząsy. Problemy zaledwie jednego banku mogą szybko rozprzestrzenić się na inne, ze szkodą dla ich klientów, inwestorów i całej gospodarki.

W związku z tym UE i jej państwa członkowskie postanowiły wzmocnić nadzór nad sektorem finansowym. Jednym z elementów reformy DeutschEnglishfrançais było ustanowienie w zeszłym roku trzech europejskich organów nadzoru zajmujących się koordynowaniem działań krajowych organów regulacyjnych i zagwarantowaniem spójnego stosowania unijnych przepisów.

Aby zapewnić stabilność finansową, potrzebne są jednak dalsze działania. Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso wzywa do ustanowienia unii bankowej, by przywrócić zaufanie do banków i wspólnej waluty. Propozycja ta jest częścią długoterminowej wizji integracji gospodarczej i budżetowej. Najważniejsze elementy propozycji to:

  • wprowadzenie w całej UE jednolitych przepisów w sprawie bankowości – obejmujących wspólne, choć elastyczne wymogi dotyczące obowiązkowych rezerw kapitałowych w bankach
  • jeden unijny organ nadzoru nad bankami nadzorujący bezpośrednio banki działające w różnych krajach i bardzo duże banki – aby egzekwować przepisy i kontrolować ryzyko
  • wspólne przepisy zapobiegające upadłości banków oraz dotyczące interwencji, w przypadku gdy bank ma problemy finansowe – zanim konieczne będą akcje ratunkowe finansowane z pieniędzy podatników
  • jednolity system gwarantowania depozytów chroniący deponentów w całej UE, gdziekolwiek mają oszczędności lub inwestycje – w celu przywrócenia zaufania do sektora bankowości

Komisja przedstawiła już wnioski dotyczące niektórych spośród najważniejszych elementów niezbędnych dla zbudowania unii bankowej. Należą do nich między innymi unijne przepisy DeutschEnglishfrançais , które mają umożliwić krajom UE i krajowym organom regulacyjnym szybkie i skuteczne reagowanie na kryzys bankowy.

Dalsze działania

Komisja planuje kolejne wnioski – w sprawie funduszu ratunkowego dla banków, upadłości banków oraz ściślejszej koordynacji polityki podatkowej i wydatków.

Przywódcy państw UE omówią wnioski dotyczące unii bankowej i budżetowej na posiedzeniu Rady 28 i 29 czerwca.

Więcej informacji na temat unijnych przepisów bankowych i nadzoru

Szczyt Rady Europejskiej (28-29 czerwca) – porządek obrad

Aktualizacja - unia bankowa

Fiscal union DeutschEnglishfrançais

Building blocks towards economic growth DeutschEnglishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki