Naršymo kelias

Bankų sąjunga Europai - 26/06/2012

Pastatas „Justus Lipsius“ Briuselyje (Belgija), kuriame vyksta ES vadovų aukščiausiojo lygio susitikimai © ES

Bendrai prižiūrint ES bankus būtų geriau apsaugomi indėlininkai, atkuriamas pasitikėjimas, o finansų sektorius būtų apsaugomas nuo sukrėtimų – tai svarbūs žingsniai siekiant padėti Europai išbristi iš krizės.

Ekonomikos ir finansų krizė parodė, kad ES bankų sistema nuo sukrėtimų neapsaugota. Vieno banko problema gali sparčiai išplisti ir paveikti indėlininkus, investicijas bei ekonomiką apskritai.

Norėdamos ištaisyti šią padėtį ES ir jos valstybės narės griežtina finansų sektoriaus priežiūrą. Vykdant reformas DeutschEnglishfrançais , praėjusiais metais buvo įsteigtos 3 Europos priežiūros institucijos. Jų uždavinys – padėti koordinuoti nacionalinių reguliavimo institucijų darbą ir užtikrinti, kad ES lygmens taisyklės būtų taikomos nuosekliai.

Tačiau, kad būtų užtikrintas finansinis stabilumas, galima padaryti daugiau. Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso ragina įsteigti bankų sąjungą, kad būtų atkurtas pasitikėjimas bankais bei euru. Be to, taip būtų prisidedama prie ilgalaikės ekonominės ir fiskalinės integracijos vizijos. Pagrindiniai numatomi elementai:

  • ES masto bankų taisyklės, įskaitant bendrus, tačiau lanksčius būtino bankų kapitalo reikalavimus;
  • viena ES bankų priežiūros įstaiga, tiesiogiai prižiūrinti keliose šalyse veikiančius ir labai didelius bankus. Ši įstaiga rūpintųsi, kad būtų paisoma taisyklių, ir prižiūrėtų rizikos kontrolės priemones;
  • bendros taisyklės, kuriomis būtų užkertamas kelias bankų žlugimui ir sudaroma galimybė įsikišti, kai bankai patiria finansinių sunkumų, kol dar nereikia banko gelbėti naudojant mokesčių mokėtojų lėšas;
  • bendra indėlių garantijų sistema siekiant apsaugoti indėlininkus, nepriklausomai nuo to, kur jie laiko santaupas ir kur yra investavę ES, ir taip sustiprinti pasitikėjimą bankų sistema.

Komisija jau parengė pasiūlymų dėl kai kurių pagrindinių bankų sąjungai reikalingų elementų. Tarp jų – ES teisės aktas DeutschEnglishfrançais , skirtas padėti ES šalims ir nacionalinėms reguliavimo institucijoms į bankų krizę reaguoti sparčiai ir veiksmingai.

Tolesni veiksmai

Komisija planuoja rengti tolesnius pasiūlymus – dėl bendro bankų gelbėjimo fondo, bankų žlugimo ir glaudesnio mokesčių bei išlaidų politikos koordinavimo.

Pasiūlymus dėl bankų ir fiskalinių sąjungų ES vadovai aptars birželio 28–29 d. susitikime.

Plačiau apie ES bankų taisykles ir priežiūrą

Gruodžio 28–29 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo darbotvarkė

Bankų sąjunga (atnaujinta informacija)

Fiscal union DeutschEnglishfrançais

Building blocks towards economic growth DeutschEnglishfrançais

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos