Navigointipolku

EU ehdottaa pankkiunionin perustamista - 26/06/2012

Justus Lipsius -rakennus Brysselissä – Eurooppa-neuvoston kokouksen pitopaikka © EU

EU:n pankkien yhteistä valvontaa lisäämällä halutaan suojella tallettajia, palauttaa markkinoiden luottamus pankkeihin ja suojata finanssialaa häiriöiltä. Toimet ovat tärkeitä myös talouskriisin selättämiseksi.

Nykyinen talous- ja finanssikriisi on osoittanut, että EU:n pankkijärjestelmä on varsin kriisialtis. Jos yksi pankki joutuu vaikeuksiin, ongelmat voivat nopeasti levitä myös muihin pankkeihin ja vaikuttaa talletuksiin, investointeihin ja koko talouteen.

Tästä syystä EU ja sen jäsenmaat ovat tehostaneet rahoitusalan valvontaa. Keskeisimpiin uudistuksiin DeutschEnglishfrançais kuuluu kolmen EU:n valvontaelimen perustaminen viime vuonna. Niiden tehtävänä on koordinoida kansallisten viranomaisten työtä ja valvoa, että EU-tason sääntöjä sovelletaan yhdenmukaisella tavalla.

Rahoitusvakauden varmistamiseksi voidaan kuitenkin tehdä vielä enemmän. Komission puheenjohtajan José Manuel Barroson mukaan EU:n pankkiunionin perustaminen lisäisi luottamusta pankki- ja eurojärjestelmään ja tukisi visiota EU:n taloudellisen ja finanssipoliittisen yhdentymisen vahvistamisesta pitkällä aikavälillä. Keskeiset osatekijät olisivat seuraavat:

  • EU:n laajuiset pankkitoiminnan säännöt, joihin sisältyvät muun muassa yhteiset mutta joustavat pankkien vähimmäispääomavaatimukset
  • EU:n yhteinen pankkivalvoja, jonka välittömässä valvonnassa ovat myös suuret, ylikansalliset pankit ja joka seuraa sääntöjen täytäntöönpanoa ja riskinhallintaa
  • yhteiset säännöt toimille, joilla voidaan estää pankkien kaatuminen ja puuttua talousvaikeuksiin joutuneiden pankkien tilanteeseen riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta ei tarvita verovaroilla rahoitettavia pankkitukia
  • yhteinen talletussuojajärjestelmä, joka suojaa talletuksia ja investointeja kaikkialla EU:ssa ja vahvistaa luottamusta pankkijärjestelmään.

Komissio on jo tehnyt joitakin keskeisiä pankkiunioniin liittyviä säädösehdotuksia. Yksi niistä on EU-säädös DeutschEnglishfrançais toimista, joilla EU-maat ja kansalliset viranomaiset voivat reagoida pankkikriiseihin nopeasti ja tehokkaasti.

Seuraavat vaiheet

Komissio valmistelee vielä säädösehdotuksia muun muassa yhteisestä pankkitukirahastosta, pankkikonkursseista sekä vero- ja varainkäyttöpolitiikan tiukemmasta koordinoinnista.

EU:n ja EU-maiden johtajat käsittelevät ehdotusta pankki- ja finanssialan unionista 28. ja 29.6. pidettävässä huippukokouksessa.

EU:n pankkialan säännöt ja valvonta – lisätietoa

Eurooppa-neuvoston kokous 28.–29.6.2012 – asialista

Pankkiunionin tilanne

Fiscal union DeutschEnglishfrançais

Building blocks towards economic growth DeutschEnglishfrançais

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä