Navigatsioonitee

Euroopa pangandusliit - 26/06/2012

Justus Lipsiuse hoone Brüsselis (Belgia), kus toimuvad ELi juhtide tippkohtumised. © EL

ELi pankade ühine järelevalve kaitseks hoiustajaid, taastaks usalduse ning aitaks kaitsta finantssektorit šokkide eest – need kõik on olulised sammud Euroopa kriisist välja toomisel.

Majandus- ja finantskriis on näidanud, et ELi pangandussüsteem on šokkide suhtes haavatav. Probleemid ühes pangas võivad kiiresti levida teistesse pankadesse, mõjutades hoiustajaid, investeeringuid ning majandust üldiselt.

Sellise olukorra lahendamiseks on EL ja selle liikmesriigid asunud tugevdama finantssektori järelevalvet. Osana reformidest DeutschEnglishfrançais loodi eelmisel aastal kolm Euroopa järelevalveasutust, et aidata koordineerida liikmesriikide reguleerivate asutuste tööd ning tagada ELi tasandi eeskirjade järjepidev kohaldamine.

Finantsstabiilsuse tagamiseks saab aga veelgi rohkem ette võtta. Komisjoni president José Manuel Barroso kutsub üles pangandusliidu loomisele, et taastada usaldus pankade ja euro vastu. See oleks osa pikemaajalisest majanduslikku ja eelarvealast integratsiooni käsitlevast visioonist. Peamised elemendid oleksid järgmised:

  • kogu ELi hõlmavad panganduseeskirjad – sealhulgas ühised, kuid paindlikud nõuded pankade vajalike kapitalisummade kohta;
  • ühtne ELi pangandusjärelevalve, mis võimaldab otsest järelevalvet mitmes riigis tegutsevate ning väga suurte pankade üle, et jõustada eeskirju ja jälgida riskikontrolle;
  • ühised eeskirjad pankade makseraskustesse sattumise ärahoidmiseks ning sekkumiseks juba finantsraskustesse sattunud pankade puhul – enne pankade päästmist maksumaksjate rahaga;
  • ühtne hoiuste tagamise skeem hoiuste ning investeeringute kaitseks ELis, suurendades usaldust pangandussüsteemi suhtes.

Komisjon on juba esitanud ettepanekud mõnede peamiste pangandusliidu loomiseks vajalike elementide kohta. Need hõlmavad muu hulgas ELi direktiivi DeutschEnglishfrançais , mis aitaks ELi liikmesriikidel ja riiklikel reguleerivatel asutustel kiiresti ja tõhusalt panganduskriisile reageerida.

Järgmised sammud

Komisjon kavatseb esitada täiendavad ettepanekud pankade ühise päästefondi, pankade makseraskustesse sattumise ning maksu- ja kulupoliitika tõhusama koordineerimise kohta.

ELi juhid arutavad pangandus- ja rahandusliitu käsitlevaid ettepanekuid oma 28.–29. juunil toimuval kohtumisel.

Lugege täiendavalt ELi panganduseeskirjade ja -järelevalve kohta

Päevakord – Euroopa Ülemkogu 28.–29. juuni kohtumine

Pangandusliit

Fiscal union DeutschEnglishfrançais

Building blocks towards economic growth DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad