Διαδρομή πλοήγησης

Τραπεζική Ένωση για την Ευρώπη - 26/06/2012

Το κτίριο Justus Lipsius όπου συνεδριάζουν οι ηγέτες της ΕΕ στις Βρυξέλλες (Βέλγιο). © EU

Η κοινή εποπτεία των τραπεζών της ΕΕ αποτελεί σημαντικό βήμα για να βγει η Ευρώπη από την κρίση, καθώς παρέχει μεγαλύτερη προστασία των καταθέσεων, ανάκτηση της εμπιστοσύνης και καλύτερη προφύλαξη του χρηματοπιστωτικού τομέα από κινδύνους.

Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έδειξε ότι το τραπεζικό σύστημα της ΕΕ είναι ευάλωτο στους κλυδωνισμούς. Το πρόβλημα μιας τράπεζας μπορεί γρήγορα να επεκταθεί σε άλλες, με επιπτώσεις για τους καταθέτες, τις επενδύσεις και την οικονομία γενικότερα.

Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της επιτείνουν την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Στο πλαίσιο γενικότερων μεταρρυθμίσεων DeutschEnglishfrançais , συστάθηκαν 3 ευρωπαϊκοί εποπτικοί φορείς για να συντονίζουν τις εργασίες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και να διασφαλίζουν τη συνεπή εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων.

Όμως πολλά περισσότερα μπορούν να γίνουν για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, προτείνει τη δημιουργία μιας τραπεζικής ένωσης που θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στις τράπεζες και το ευρώ, ως μέρος ενός μακροπρόθεσμου οράματος για οικονομική και δημοσιονομική ολοκλήρωση. Τα βασικά στοιχεία είναι τα εξής:

  • πανευρωπαϊκοί κανόνες για τις τράπεζες, π.χ. κοινές υποχρεώσεις (που όμως θα προβλέπουν ένα περιθώριο ευελιξίας) σχετικά με το ύψος των κεφαλαίων που πρέπει να διαθέτουν οι τράπεζες,
  • ενιαία ευρωπαϊκή αρχή τραπεζικής εποπτείας, αρμόδια για την άμεση επιτήρηση των τραπεζών που δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες, καθώς και των πολύ μεγάλων τραπεζών, η οποία θα μπορεί να επιβάλλει τους κανόνες και να εποπτεύει τους ελέγχους κινδύνου,
  • κοινοί κανόνες για την πρόληψη της χρεοκοπίας τραπεζών και για τη δυνατότητα παρέμβασης όταν μια τράπεζα περιέρχεται σε οικονομικές δυσχέρειες – προτού καταστεί αναγκαία η διάσωση με χρήματα των φορολογουμένων,
  • ενιαίο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων που θα προστατεύει τους καταθέτες σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ κι αν έχουν τις καταθέσεις και τις επενδύσεις τους, και το οποίο θα ενισχύει την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη υποβάλει προτάσεις για ορισμένα από τα κυριότερα στοιχεία μιας τραπεζικής ένωσης. Μεταξύ αυτών, ένα ευρωπαϊκό νομοσχέδιο DeutschEnglishfrançais με σκοπό την παροχή βοήθειας στις χώρες της ΕΕ και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές τους, ώστε να αντιμετωπίζουν γρήγορα και αποτελεσματικά μια τραπεζική κρίση.

Τα επόμενα βήματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγραμματίζει την υποβολή νέων προτάσεων σχετικά με τη δημιουργία ενός κοινού ταμείου διάσωσης τραπεζών, τη χρεοκοπία τραπεζών, καθώς και τον καλύτερο συντονισμό των πολιτικών στους τομείς της φορολογίας και των δαπανών.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τις προτάσεις για μια τραπεζική και δημοσιονομική ένωση στη σύνοδό τους στις 28 και 29 Ιουνίου.

Περισσότερα για τους τραπεζικούς κανόνες και την εποπτεία τραπεζών στην ΕΕ

Ατζέντα - Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 28-29 Ιουνίου

Ενημέρωση – Η τραπεζική ένωση

Fiscal union DeutschEnglishfrançais

Building blocks towards economic growth DeutschEnglishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι