Cesta

Bankovní unie pro Evropu - 26/06/2012

Budova Justus Lipsius v Bruselu, v níž se konají vrcholné schůzky Evropské unie. EU

Společný dohled nad bankami v EU by zajistil lepší ochranu vkladatelů, obnovil by důvěru ve finanční sektor a ochránil by ho před dalšími šoky. Tyto důležité kroky by Evropě pomohly vymanit se ze současné krize.

Hospodářská a finanční krize odhalila, že bankovní systém EU je málo odolný vůči šokům. Potíže jedné banky se mohou velmi snadno přelévat do ostatních bank, což postihuje vkladatele, investice i celé hospodářství.

Unie a členské státy se z tohoto důvodu rozhodly posílit dohled nad finančním sektorem. V rámci reforem DeutschEnglishfrançais tak v loňském roce vznikly 3 evropské orgány dohledu, které pomáhají koordinovat činnost vnitrostátních úřadů a zajišťují důsledné dodržování pravidel stanovených na evropské úrovni.

Nicméně to není vše, co by se dalo pro zajištění finanční stability udělat. Předseda Evropské komise José Manuel Barroso vyzývá k vytvoření bankovní unie, jejíž existence by obnovila důvěru v banky i jednotnou měnu euro. Rovněž by byla součástí dlouhodobé koncepce hospodářské a fiskální integrace. Hlavními prvky bankovní unie jsou:

  • bankovní pravidla platná v celé EU – včetně společných avšak flexibilních požadavků na výši kapitálu, který musí banky udržovat
  • jednotný bankovní dohled EU s přímým dozorem nad bankami, které působí ve více zemích, a nad velkými bankovními domy, což umožní prosazování pravidel a větší přehled o kontrole rizik
  • společná pravidla, která zabrání krachům bank, a v případě, že se banka dostane do potíží, umožní včasný zásah, díky němuž nebude nutné banku sanovat z peněz daňových poplatníků
  • jednotný systém pojištění vkladů poskytující ochranu vkladatelům, ať již uloží své peníze nebo investují v kterémkoli státě Unie. Cílem je posílit důvěru v celý bankovní systém.

Komise již předložila návrhy týkající se některých hlavních prvků, jež jsou pro vytvoření bankovní unie nezbytné. Patří mezi ně i právní předpis EU DeutschEnglishfrançais , jehož cílem je pomoci státům unie a regulačním úřadům, aby na bankovní krize reagovaly rychle a efektivně.

Co bude následovat

Komise hodlá předložit další návrhy, které by se týkaly společného fondu na záchranu bank, úpadků bank a hlubší spolupráce v oblasti daňových a výdajových politik.

Představitelé Unie a členských států budou o návrzích bankovní unie a fiskální unie diskutovat ve dnech 28. a 29. června.

Více informací o bankovních pravidlech a bankovním dohledu EU

Program zasedání Evropské rady ve dnech 28. a 29. června

Bankovní unie – aktualizované informace

Fiscal union DeutschEnglishfrançais

Building blocks towards economic growth DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy