Sökväg

Tillväxtvänlig budget ska få EU på rätt spår - 27/04/2012

Enligt budgetförslaget för 2013 kommer utgifterna att uppgå till 138 miljarder euro, dvs. 6,8 % mer än 2012. Det krävs nämligen mer pengar till de investeringar som EU-länderna efterlyser.

EU-kommissionen vill koncentrera utgifterna till områden som kan bidra till högre tillväxt och fler jobb.

Mer ska satsas på exempelvis forskning, utbildning, kompetensutveckling, energi, transportnät och ökad konkurrenskraft i EU. Budgetökningen krävs också för att genomföra pågående program.

Under 2013 kommer räkningarna för många pågående projekt – broar, järnvägar och motorvägar som binder samman EU och ökar vår konkurrenskraft. EU-länderna förband sig att genomföra de här projekten i tidigare budgetar och kommissionen är därför skyldig att betala för dem.

Framtida utgifter för långsiktiga projekt kommer däremot inte att öka mer än inflationen. EU-länderna ska alltså inte behöva betala mer i framtida budgetar.

Kommissionen drar också ner där det går. Man skär till exempel i dåligt fungerande program och minskar EU-institutionernas personalstyrka med 1%.

Merparten av 2013 års budget English går till program som direkt hjälper människor. Bland annat föreslår man ökade anslag till en fond som gör det enklare för arbetslösa eller de som riskerar att bli av med jobbet att få lån för att starta eget.

Så fungerar budgeten

Budgeten är inriktad på det som gynnar invånarna i EU i stort. Vi har alla nytta av att pengarna används gemensamt på områden där det är förnuftigt att samarbeta. Det är billigare och effektivare om länderna tar itu med samhällsproblemen tillsammans än var och en för sig.

Förra året inrättades exempelvis flera EU-organ för att hjälpa länderna med övervakningen av finanssektorn. Bättre sammankopplade energinät tryggar energiförsörjningen i EU och sänker våra energiräkningar.

Cirka 94 % av budgeten går till regioner och kommuner, näringslivet, forskare och allmänheten med målet att skapa högre tillväxt och fler jobb. Återstoden går till driften av EU:s institutioner.

Vad händer nu?

EU-länderna och Europaparlamentet ska diskutera budgetförslaget DeutschEnglishfrançais och nå en överenskommelse.

Läs mer om EU-budgeten DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar