Navigačný riadok

Hlavným cieľom rozpočtu je oživiť hospodársky rast v EÚ - 27/04/2012

Návrh rozpočtu na rok 2013 počíta s príjmami vo výške 138 miliárd EUR, čo je o 6,8 % viac ako v roku 2012. Tento nárast je súlade s návrhmi členských štátov, ktoré chcú viac európskych prorastových investícií.

Komisia navrhuje sústrediť výdavky na oblasti, ktoré stimulujú rast a zamestnanosť.

Viac peňazí poputuje napríklad do výskumu, energetických a dopravných sietí, vzdelávania a posilnenia konkurencieschopnosti EÚ. V navrhovanom navýšení rozpočtu sú zahrnuté aj dodatočné prostriedky potrebné pre prebiehajúce programy.

Mnoho z nich sa musí zaplatiť práve na budúci rok. Ide napríklad o diaľnice, železničné spojenia, mosty a inú infraštruktúru, ktorá prepája európske regióny a zvyšuje tak konkurencieschopnosť Únie. Vlády členských štátov EÚ sa zaviazali k realizácii týchto projektov v predchádzajúcich rozpočtoch a Komisia ich musí uhradiť.

V návrhu rozpočtu na rok 2013 však boli zmrazené budúce výdavky na podobné dlhodobé projekty – zvýšenie záväzkov (t. j. platieb, ktoré bude potrebné v budúcnosti uhradiť) sa pohybuje iba na úrovni inflácie (2 %). To znamená, že členské štáty nebudú musieť prispieť viac do budúcich rozpočtov.

Komisia sa takisto usiluje usporiť všade tam, kde je to možné. Nedostatočne fungujúce programy sa ukončia a počet zamestnancov Únie sa zníži o 1 %.

Veľká časť rozpočtu na rok 2013 English je určená na programy, ktoré priamo pomáhajú ľuďom. Napríklad viac peňazí potečie do fondu, ktorý uľahčuje nezamestnaným a osobám, ktorým hrozí strata zamestnania, získať úver na začatie vlastného podnikania.

Aké sú prínosy spoločného rozpočtu

Rozpočet EÚ sa zameriava na potreby celej Únie. Všetci máme prospech z využívania spoločných finančných zdrojov v oblastiach, v ktorých má spolupráca na úrovni EÚ zmysel. Pre 27 členských štátov Únie je oveľa lacnejšie a efektívnejšie, ak na súčasné výzvy nereagujú všetky zvlášť, ale postupujú spoločne a koordinovane.

Minulý rok boli napríklad napríklad vytvorené nové orgány EÚ, ktoré majú národným vládam pomáhať pri lepšej regulácii finančných služieb. Lepšia prepojenosť energetických sietí jednotlivých členských štátov prispeje nielen k zabezpečeniu konkurenčného prostredia a čo najnižších cien pre spotrebiteľov, ale zvýši aj spoľahlivosť dodávok energie v EÚ.

Približne 94 % rozpočtu je určených pre európske regióny a mestá, podniky, vedcov a občanov, pričom polovica týchto prostriedkov slúži na stimuláciu rastu a zamestnanosti. Zvyšok predstavujú administratívne náklady na fungovanie inštitúcií EÚ.

Ďalšie kroky

Teraz je na vládach členských štátov EÚ a Európskom parlamente, aby dospeli k dohode o návrhu rozpočtu DeutschEnglishfrançais .

Viac o rozpočte EÚ DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy