Ścieżka nawigacji

Budżet na 2013 r. – przywrócenie wzrostu gospodarczego w Europie - 27/04/2012

Projekt budżetu na 2013 r. przewiduje płatności w wysokości 138 mld euro, czyli o 6,8 proc. wyższe niż w 2012 r. Wynika to z tego, że rządy UE wezwały do zwiększenia inwestycji stymulujących gospodarkę.

Komisja proponuje skupienie wydatków na tych sektorach, które mają największy potencjał stymulowania gospodarki i rynku pracy.

Więcej środków zostanie przeznaczonych m.in. na badania naukowe, edukację, szkolenia, sieci energetyczne i transportowe oraz na zwiększanie konkurencyjności UE. Oznacza to również konieczność przeznaczenia dodatkowych funduszy na już trwające programy w tych dziedzinach.

Rachunki za wszystkie zrealizowane w ramach tych programów inwestycje – nowe mosty, połączenia kolejowe i autostrady, które ułatwiają przemieszczanie się osób i transport towarów, a tym samym podnoszą konkurencyjność Europy – spłyną do UE właśnie w 2013 r. Rządy krajów UE przyjęły na siebie te zobowiązania w ramach poprzednich budżetów, a Komisja musi teraz pokryć ich koszty.

W dalszej perspektywie jednak wydatki na długoterminowe projekty będą wzrastały wyłącznie o równowartość inflacji. Oznacza to, że w kolejnych latach składki państw członkowskich wpłacane do budżetu UE nie będą rosły.

Komisja stara się jednocześnie zmniejszyć wydatki w obszarach, w których jest to możliwe: ogranicza środki na programy, których wyniki są gorsze od oczekiwanych, i redukuje ilość osób zatrudnionych w unijnej administracji o 1 proc.

Większość środków z budżetu na 2013 r. English przeznaczonych będzie na programy, które bezpośrednio pomagają Europejczykom. I tak na przykład zwiększone zostaną nakłady na fundusz, który umożliwia osobom bezrobotnym lub zagrożonym utratą pracy uzyskanie pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Zasady ustalania budżetu

Środki z unijnego budżetu wydawane są z myślą o potrzebach wszystkich Europejczyków. Skupienie funduszy na dziedzinach, w których współpraca między krajami Unii jest uzasadniona, jest korzystne dla nas wszystkich. Wspólne poszukiwanie rozwiązań dla problemów, które dotykają wszystkich 27 krajów, i koordynowanie podejmowanych następnie działań jest tańsze i skuteczniejsze.

Na przykład w zeszłym roku Unia powołała nowe organy, które pomagają rządom państw członkowskim lepiej regulować funkcjonowanie sektorów finansowych. Większa integracja sieci energetycznych zapewnia Europie większe bezpieczeństwo dostaw energii i, w miarę możliwości, zapobiega dalszemu wzrastaniu jej ceny.

Około 94 proc. unijnych środków trafia do regionów, miast, przedsiębiorstw, naukowców i osób potrzebujących wsparcia w całej UE. Połowa z tych wydatków jednocześnie stymuluje europejską gospodarkę i sprzyja wzrostowi zatrudnienia. Reszta środków budżetowych przeznaczona jest na funkcjonowanie instytucji UE.

Kolejne kroki

Projekt budżetu DeutschEnglishfrançais wejdzie w życie, jeśli przyjmą ją rządy krajów UE i Parlament Europejski.

Więcej na temat budżetu UE DeutschEnglishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki