Naršymo kelias

Siūlomo biudžeto tikslas – Europos ekonomikos augimas - 27/04/2012

2013 m. biudžeto projekte mokėjimams numatyta skirti apie 138 mlrd. eurų – 6,8 % daugiau negu 2012 m. Mokėjimams skirtos sumos padidinimas atitinka ES vyriausybių raginimus skatinti augimą investicijomis.

Komisija siūlo daugiau lėšų skirti sritims, kuriose tikimybė, kad jomis bus skatinamas ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas, yra didžiausia.

Daugiau pinigų bus investuojama į mokslinius tyrimus, švietimą, mokymą, energetikos ir transporto tinklus ir ES konkurencingumo didinimą. Mokėjimų suma didinama ir dėl to, kad papildomų lėšų reikia šiuo metu vykdomoms programoms.

Sąskaitas pagal daugelį šių programų, pagal kurias, pavyzdžiui, tiesiami tiltai, geležinkeliai ir greitkeliai, susiejantys Europos šalis ir didinantys jos konkurencingumą, reikės apmokėti 2013 m. ES vyriausybės patvirtino šiuos įsipareigojimus priimdamos ankstesnius biudžetus ir Komisija yra teisiškai įpareigota juos įvykdyti.

Tačiau būsimos tokių ilgalaikių projektų išlaidos bus didinamos tik tiek, kiek didės infliacija. Taigi ES vyriausybės ateityje ES biudžetui neturės skirti didesnių sumų.

Europos Komisija numato taupyti visais įmanomais būdais, pavyzdžiui, mažiau lėšų skirti programoms, kurių rezultatai prastesni, ir 1 % mažinti ES institucijų darbuotojų skaičių.

Daug 2013 m. biudžeto English lėšų bus skiriama programoms, kuriomis tiesiogiai padedama žmonėms. Pavyzdžiui, siūloma daugiau lėšų skirti fondui, kuris padeda bedarbiams arba žmonėms, kuriems gresia nedarbas, gauti kreditą nuosavam verslui pradėti.

Kam skirtas ES biudžetas?

Rengiant biudžetą atsižvelgiama į visų Europos Sąjungos gyventojų reikmes. Mums visiems geriau, kai tose srityse, kuriose prasmingiau bendradarbiauti, lėšos sutelkiamos. Koordinuodamos veiklą 27 šalių vyriausybės nūdienos uždavinius gali spręsti pigiau ir efektyviau negu veikdamos pavieniui. Taip išvengiama, kad tas pats darbas būtų dirbamas du kartus.

Pavyzdžiui, pernai įsteigtos naujos ES įstaigos, padedančios vyriausybėms geriau reguliuoti jų finansinių paslaugų sektorius. Gausesnės šalių energetikos tinklų jungtys padės užtikrinti Europoje energetinį saugumą ir kuo mažesnes energijos kainas gyventojams.

Apie 94 % biudžeto lėšų atiteks ES regionams, miestams, įmonėms, mokslininkams ir piliečiams – pusė šių lėšų bus skirta ekonomikos augimui ir užimtumui didinti. Kitos lėšos skirtos ES institucijų administracinėms išlaidoms.

Tolesni veiksmai

Dabar dėl biudžeto pasiūlymo DeutschEnglishfrançais turės susitarti ES šalių vyriausybės ir Europos Parlamentas.

Daugiau apie ES biudžetą DeutschEnglishfrançais

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos