Cosán nascleanúna

Tá an buiséad dírithe ar bhorradh a chur faoi fhás san Eoraip arís - 27/04/2012

Tugann dréachtbhuiséad 2013 cuntas ar thimpeall €138 billiún d'íocaíochtaí, 6.8% níos airde ná 2012. Is é is cúis leis an ardú sin go bhfuil infheistíocht a chuireann le tuilleadh fáis iarrtha ag rialtais an AE.

Tá sé molta ag an gCoimisiún caitheachas a dhíriú ar na réimsí sin a chuirfeadh borradh faoin bhfás agus a chruthódh breis post.

Caithfear níos mó airgid ar thaighde, ar oideachas, ar oiliúint, ar fhuinneamh agus ar líonraí iompair, agus ar iomaíochas an AE a fheabhsú, mar shampla. Léiríonn an méadú sin na suimeanna breise a theastóidh do chláir atá ar bun faoi láthair.

Beidh a lán de na billí sin le híoc in 2013 – na droichid, na hiarnróid agus na mótarbhealaí a nascann an Eoraip agus a chuireann lena cumas iomaíochta. Chuir rialtais an AE a n-ainmneacha leis na gealltanais sin i mbuiséid roimhe seo agus tá ceangal dlíthiúil ar an gCoimisiún iad a íoc.

Mar sin féin, cuirfear teorainn de réir an ráta boilscithe lena leithéidí de thionscadail fhadtéarmacha amach anseo. Chiallódh sé sin nach mbeadh ar rialtais an AE suimeanna níos airde a íoc sna buiséid amach anseo.

Tá an Coimisiún ag iarraidh coigilt a dhéanamh, nuair is féidir, trí chláir nach bhfuil ag éirí leo a bhaint agus laghdú 1% a chur ar fhoireann an AE mar shampla.

Díreofar go leor de bhuiséad 2013 English ar chláir a chuidíonn díreach leis na daoine. Mar shampla, tá sé molta breis airgid a chur i gciste a éascaíonn é do dhaoine atá dífhostaithe nó i mbaol a ndífhostaithe iasachtaí a fháil lena ngnó féin a bhunú.

Conas a oibríonn an buiséad

Tá an buiséad dírithe ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n-iomláine. Bainfimid uile tairbhe as an gcomhthiomsú airgid sin i réimsí ina bhfuil ciall leis oibriú le chéile. In ionad iarrachtaí a dhúbláil, tá sé níos saoire agus níos éifeachtaí ag rialtais aghaidh a thabhairt le chéile ar dhúshláin an lae inniu seachas 27 iarracht ar leith a dhéanamh.

Mar shampla, bunaíodh comhlachtaí nua AE anuraidh a chuideoidh le rialtais rialáil níos fearr a dhéanamh ar a n-earnálacha seirbhísí airgeadais. Trí bhreis nasc fuinnimh a chruthú idir thíortha beidh breis slándála fuinnimh san Eoraip, rud a choimeádfaidh na costais don chustaiméir chomh híseal agus is féidir.

Dírítear timpeall 94% den bhuiséad ar réigiúin agus ar bhailte móra, ar ghnólachtaí, ar eolaithe agus ar mhuintir na hEorpa; agus a leath sin ar fhás agus ar phoist. Baineann an méid eile le feidhmiú institiúidí an AE.

Na chéad chéimeanna eile

Is faoi rialtais an AE agus faoi Pharlaimint na hEorpa atá sé anois teacht ar chomhaontú faoin dréachtbhuiséad DeutschEnglishfrançais .

Tuilleadh faoi bhuiséad an AE DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links