Navigointipolku

EU:n talousarvioesityksessä panostetaan kasvuun - 27/04/2012

Komissio esittää EU:n ensi vuoden budjetin maksumäärärahoihin 6,8 prosentin lisäystä. Maksumäärärahat olisivat noin 138 miljardia euroa. Budjettiehdotuksella vastataan EU-maiden toiveisiin kasvua edistävien investointien lisäämisestä.

Komissio ehdottaa, että EU-rahoitus keskitetään painopistealoille, joilla on parhaimmat mahdollisuudet edistää kasvua ja luoda uusia työpaikkoja.

Budjettivaroja kohdennetaan esimerkiksi tutkimukseen, koulutukseen, energia- ja liikenneverkkoihin sekä EU:n kilpailukyvyn parantamiseen. Maksumäärärahojen lisäys johtuu myös käynnissä olevien ohjelmien lisärahoitustarpeesta.

Monia EU-rahoitteisia hankkeita, kuten EU:n liikenneyhteyksiä ja kilpailukykyä parantavia siltoja, rautateitä ja moottoriteitä, saatetaan päätökseen vuonna 2013, ja myös niiden kustannukset on nyt katettava. EU-maat ovat hyväksyneet hankkeita koskevat maksusitoumukset aiemmissa talousarvioissa, ja sitoumusten mukaisesti komissio on oikeudellisesti velvoitettu maksamaan hankkeista koituneet maksut.

Pitkäaikaisiin hankkeisiin tarkoitetut maksusitoumusmäärärahat (eli tulevat maksut) jäädytetään kuitenkin inflaation tasolle. Näin EU-maiden ei tarvitse kattaa maksujen lisäyksiä tulevissa EU:n talousarvioissa.

Komissio pyrkii myös säästämään kaikin mahdollisin tavoin. Heikosti edistyvien ohjelmien määrärahoja leikataan, ja komissio aikoo esimerkiksi vähentää henkilöstöään yhdellä prosentilla.

Valtaosa vuoden 2013 talousarviosta English kohdennetaan ohjelmiin, joilla voidaan suoraan auttaa kansalaisia. Komissio esittää esimerkiksi lisämäärärahoja rahastoille, jotka helpottavat työttömien tai työttömyyden uhkaamien henkilöiden mahdollisuuksia saada lainaa oman yrityksen perustamiseen.

EU:n talousarvion periaatteita

EU:n talousarviossa keskitytään kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. Yhteisiä varoja hyödynnetään aloilla, joilla yhteistyö on järkevää ja tuottaa parempia tuloksia. Päällekkäisten hankkeiden sijaan EU-maiden on huomattavasti edullisempaa ja tehokkaampaa vastata erilaisiin haasteisiin yhteistoimin.

Esimerkiksi viime vuonna perustettiin uusia EU:n elimiä, joiden tehtävänä on auttaa EU-maita tehostamaan finanssipalvelualan sääntelyä. EU-maiden väliset uudet energian liitäntäverkot auttavat puolestaan takaamaan EU:n energiavarmuuden ja pitämään kustannukset mahdollisimman alhaisina.

Noin 94 prosenttia EU:n talousarviosta kohdennetaan EU:n alueiden, kaupunkien, yritysten ja liiketoiminnan, tutkimuksen ja eri väestöryhmien tukemiseen. Puolet tästä rahoituksesta on tarkoitettu kasvun ja työllisyyden lisäämiseen. Loppuosa EU:n budjetista käytetään EU:n toimielinten hallintomenoihin.

Seuraavat vaiheet

EU:n talousarviota DeutschEnglishfrançais käsitellään seuraavaksi neuvostossa ja Euroopan parlamentissa.

EU:n talousarvio – lisätietoa DeutschEnglishfrançais

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä