Διαδρομή πλοήγησης

Στόχος του προϋπολογισμού: να ξαναμπεί η Ευρώπη σε τροχιά ανάπτυξης - 27/04/2012

Το σχέδιο προϋπολογισμού 2013 προβλέπει πληρωμές ύψους 138 δισ. ευρώ, δηλαδή 6,8% περισσότερες από το 2012. Η αύξηση αυτή ανταποκρίνεται στο αίτημα των εθνικών κυβερνήσεων για περισσότερες επενδύσεις υπέρ της ανάπτυξης.

Η Επιτροπή προτείνει εστίαση των δαπανών στους τομείς που έχουν περισσότερες πιθανότητες να τονώσουν την ανάπτυξη και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης.

Περισσότερα χρήματα θα διατεθούν, μεταξύ άλλων, στην έρευνα, την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, τα δίκτυα μεταφορών και ενέργειας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Στην αύξηση αυτή περιλαμβάνονται επίσης τα επιπλέον ποσά που απαιτούνται για τα εν εξελίξει προγράμματα.

Οι λογαριασμοί για πολλά από αυτά πρέπει να εξοφληθούν εντός του 2013 - π.χ. για την κατασκευή γεφυρών, σιδηροδρομικών γραμμών και αυτοκινητοδρόμων που συνδέουν χώρες της Ευρώπης και αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά της. Οι εθνικές κυβερνήσεις ενέκριναν τις δεσμεύσεις αυτές σε προηγούμενους προϋπολογισμούς και η Επιτροπή έχει τη νομική υποχρέωση να τις τηρήσει.

Ωστόσο, οι μελλοντικές δαπάνες για τέτοια μακροπρόθεσμα σχέδια θα παγώσουν με βάση τον πληθωρισμό. Αυτό σημαίνει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις δεν θα χρειαστεί να συνεισφέρουν μεγαλύτερα ποσά στους μελλοντικούς προϋπολογισμούς.

Η Επιτροπή καταβάλλει επίσης προσπάθειες για την εξοικονόμηση πόρων, όπου αυτό είναι δυνατόν, όπως π.χ. με περικοπές των κονδυλίων για αναποτελεσματικά προγράμματα και με τη μείωση του προσωπικού της ΕΕ κατά 1%.

Μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού του 2013 English θα διατεθεί σε προγράμματα που παρέχουν άμεση βοήθεια στους πολίτες. Για παράδειγμα, προτείνεται να δοθούν περισσότερα χρήματα για ένα ταμείο που θα βοηθά τους ανέργους, ή όσους κινδυνεύνουν να μείνουν άνεργοι, να λαμβάνουν δάνεια για να ιδρύουν δική τους επιχείρηση.

Πώς λειτουργεί ο προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. Όλοι ωφελούμαστε από την από κοινού αξιοποίηση των πόρων σε τομείς στους οποίους είναι σημαντικό να υπάρχει συνεργασία. Αντί να καταβάλλονται διπλές προσπάθειες, είναι οικονομικότερο και αποτελεσματικότερο για τις κυβερνήσεις της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις σημερινές προκλήσεις με συντονισμένο τρόπο παρά με 27 διαφορετικούς.

Για παράδειγμα, δημιουργήθηκαν πέρυσι νέοι φορείς σε επίπεδο ΕΕ για να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις να ρυθμίζουν καλύτερα τους τομείς των χρηματοπιστωτικών τους υπηρεσιών. Επίσης, η ύπαρξη περισσότερων διευρωπαϊκών σχεδίων ενεργειακής διασύνδεσης θα συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και τη διατήρηση του κόστους της ενέργειας σε χαμηλά επίπεδα.

Το 94% περίπου του προϋπολογισμού πηγαίνει σε περιφέρειες και πόλεις, επιχειρήσεις, επιστήμονες και πολίτες της ΕΕ, ενώ το ήμισυ των πόρων αυτών στοχεύουν στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Το υπόλοιπο 6% διατίθεται για τη λειτουργία των ευρωπαϊκών οργάνων.

Επόμενα βήματα

Εναπόκειται τώρα στις εθνικές κυβερνήσεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταλήξουν σε συμφωνία για την πρόταση προϋπολογισμού DeutschEnglishfrançais .

Περισσότερα για τον προϋπολογισμό της ΕΕ DeutschEnglishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι