Навигационна пътека

Главната цел на бюджета е да върне Европа обратно по пътя на растежа - 27/04/2012

Проектобюджетът за 2013 г. възлиза общо на 138 млрд. евро, което е с 6,8% повече от 2012 г. Това увеличение е в съответствие с изискванията на европейските правителства за повече насърчаващи растежа инвестиции.

Комисията предлага съсредоточаване на инвестициите в области, които най-вероятно ще стимулират растежа и създаването на нови работни места.

Например повече средства ще бъдат вложени в научни изследвания, образование, обучение, енергийни и транспортни мрежи, както и в увеличаване на конкурентоспособността на ЕС. Това увеличение се дължи и на допълнителните суми, необходими за различни текущи програми.

Сметките за голяма част от тях трябва да бъдат изплатени през 2013 г. - например мостове, железопътна мрежа и автомагистрали, които свързват различни части на Европа и повишават нейната конкурентоспособност. Тези ангажименти бяха поети от европейските правителства в предишните бюджети и Комисията е правно задължена да плати за тях.

Бъдещи разходи по дългосрочни проекти обаче ще бъдат замразени в съответствие с инфлацията. Това означава, че на европейските правителства няма да се налага да плащат по-високи суми в бъдещите бюджети.

Комисията също така се опитва, когато това е възможно, да спестява - например спирайки програми със слаби резултати или намалявайки персонала НА ЕС с 1%.

По-голяма част от бюджета за 2013 г. English ще бъде насочена към програми, които директно помагат на хората. Например предложени са повече средства за фонд, който ще улесни безработните или застрашените от загубване на работа да получат кредит за започване на собствен бизнес.

Как работи бюджетът

Бюджетът е съсредоточен върху нуждите на всички европейски граждани. Всички ние имаме полза от съсредоточаването на средства в области, в които е важно да се работи съвместно. Ще бъде по-евтино и по-ефективно, ако правителствата отговорят на днешните предизвикателства с координирани усилия, а не поотделно.

Например през миналата година бяха създадени органи на ЕС, чиято цел е да помагат на правителствата да регулират по-добре сектора на финансовите си услуги. Изграждането на повече енергийни връзки между държавите ще е от полза както за Европа, осигурявайки енергийна сигурност, така и за гражданите - поддържайки разходите им възможно най-ниски.

Около 94% от бюджета ще отиде в европейските градове и региони, предприятия, учени и граждани, като половината от тях са насочени към насърчаване на растежа и заетостта. Останалата част е предназначена за осигуряване функционирането на институциите на ЕС.

Следващи стъпки

Сега е ред на европейските правителства и Европейския парламент да постигнат съгласие относно предложението за бюджет DeutschEnglishfrançais .

Още за бюджета на ЕС DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки