Sökväg

Full fart mot tillväxt - 02/03/2012

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso på presskonferens © EU

EU-ledarna uppmanade medlemsländerna att fullfölja sina åtaganden för tillväxt och jobb vid toppmötet i Bryssel den 1–2 mars.

”Det är dags att lägga krisen bakom oss och satsa för fullt på tillväxt”, sa kommissionens ordförande José Manuel Barroso under toppmötet.

”Euroländerna har vidtagit åtgärder för att lösa sin skuldkris. Nu måste alla länder förverkliga den politik som vi har kommit överens om på EU-nivå.”

Kommissionens tillväxtöversikt för 2012 DeutschEnglishfrançais ligger till grund för de nationella reformprogrammen. Programmen ska inriktas på prioriterade frågor som att minska ungdomsarbetslösheten och öka stödet till småföretag.

Enligt José Manuel Barroso kan man också använda EU-stödda projektobligationer till strategiska investeringar i transport, energi och bredband.

Beslut om finanspakten

Den 2 mars undertecknade alla EU-länder utom Storbritannien och Tjeckien fördraget om stabilitet, samordning och styrning som innebär skärpta budgetregler i euroområdet.

Minst tolv euroländer måste ratificera fördraget innan det kan träda i kraft. Alla länder som inför euron i framtiden kommer att vara bundna av fördraget, om de inte beslutar att följa reglerna redan nu.

Enligt fördraget ska regeringarna se till att statsbudgeten är i balans eller visar överskott. De länder som har ett underskott på mer än 0,5 procent av BNP, måste skära ner underskottet under tillsyn av de andra EU-länderna.

Fördraget är en viktig del av EU:s svar på finanskrisen och skuldkrisen i euroområdet. Genom stärkt ekonomisk styrning och stabilitet hoppas EU-ledarna kunna återvinna allmänhetens och finansmarknadernas förtroende.

Andra frågor

EU-ledarna enades också om en färdplan inför Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU:s passfria Schengenområde.

”Det är en fråga om rättvisa och objektivitet”, sa José Manuel Barroso.

Serbien godkändes också som kandidatland för EU-medlemskap. ”Det var också ett bra beslut, eftersom det visar att EU fortfarande är mycket attraktivt”, sa Barroso.

Läs mer om EU-toppmötet (1–2 mars 2012) DeutschEnglishfrançaisportuguês

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar