Ścieżka nawigacji

Pobudzić wzrost gospodarczy - 02/03/2012

Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso przemawia na konferencji prasowej © UE

Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso wzywa przywódców państw UE do podjęcia dalszych działań w związku z porozumieniami osiągniętymi na szczeblu unijnym w sprawie pobudzania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

„Nadszedł czas, aby przezwyciężyć kryzys i odbudować wzrost gospodarczy”, powiedział José Manuel Barroso podczas spotkania przywódców państw UE, które odbyło się 1 i 2 marca.

Dodał również, że strefa euro podejmuje działania, aby rozwiązać problem kryzysu związanego z długiem publicznym. Teraz wszyscy przywódcy państw UE muszą działać na rzecz realizacji strategii uzgodnionych na szczeblu unijnym.

Sporządzone przez Komisję Europejską roczne sprawozdanie gospodarcze 2012 DeutschEnglishfrançais – zbiór wytycznych dotyczących polityki gospodarczej i priorytetów w tym zakresie – stanowi dla przywódców poszczególnych państw drogowskaz przy realizacji krajowych programów reform. Powinny się one dotyczyć głównie priorytetowych działań – m.in. ograniczenia bezrobocia wśród młodych i zwiększenia wsparcia dla małych i średnich firm.

Poza tym przewodniczący Barroso powiedział, że także obligacje projektowe z unijną gwarancją mogłyby przyczynić się do zwiększenia finansowania przeznaczonego na wspieranie strategicznych inwestycji w sieci transportowe, energetyczne, telekomunikacyjne i szybkich sieci internetowych.

Porozumienie w sprawie przepisów budżetowych

2 marca wszystkie kraje UE oprócz Wielkiej Brytanii i Czech podpisały traktat międzyrządowy wprowadzający surowsze przepisy budżetowe w strefie euro.

Traktat ma wejść w życie po jego ratyfikacji przez co najmniej 12 krajów strefy euro. Inne kraje również będą związane tym traktatem po przyjęciu euro, chyba że zdecydują się przestrzegać jego zasad we wcześniejszym terminie.

Traktat ten będzie nakładać na rządy obowiązek utrzymywania budżetu publicznego w równowadze lub wykazywania nadwyżki budżetowej. Kraje, które przekroczą pułap deficytu wynoszący 0,5 proc. PKB, będą musiały przywrócić równowagę budżetową pod nadzorem Komisji i innych państw UE.

Będzie to zdaniem wielu ważny element reakcji UE na kryzys finansowy, w tym także na kryzys zadłużenia strefy euro. Dążąc do poprawy zarządzania gospodarczego i ram stabilności UE, jej liderzy pragną odzyskać zaufanie społeczeństwa i rynków finansowych.

Inne kwestie

Na posiedzeniu uzgodniono również plan działania dotyczący przystąpienia Bułgarii i Rumunii do unijnej strefy Schengen (obszar, po którym można podróżować bez wizy).

„To kwestia uczciwości i obiektywności”, stwierdził przewodniczący Barroso.

Osiągnięto również porozumienie w sprawie przyznania Serbii statusu kraju kandydującego do przystąpienia do UE. Przewodniczący powiedział: „(...) i to była dobra decyzja, która pokazuje, że UE nadal jest bardzo atrakcyjna”.

Więcej na temat szczytu UE (1–2 marca 2012 r.) DeutschEnglishfrançaisportuguês

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki