Navigācijas ceļš

Pāreja uz izaugsmes režīmu - 02/03/2012

Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu preses konferencē © ES

Valstu vadītāji mudināja turpināt ES saistību īstenošanu, lai stimulētu izaugsmi un nodarbinātību, norāda Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu.

“Ir laiks no krīzes režīma pāriet izaugsmes režīmā,” ES līderu sanāksmē 1. un 2. martā norādīja priekšsēdētājs Ž.M. Barrozu.

Eirozonā veic pasākumus, lai atrisinātu valsts parādu krīzi. Viņš vērsa uzmanību uz to, ka tagad ES līderiem ir jārīkojas atbilstīgi politikai, par kuru panākta vienošanās ES līmenī.

Komisijas izaugsmes pētījums 2012 DeutschEnglishfrançais , kurā aplūkota ekonomikas politika un prioritātes, ir rīcības plāns, pēc kura valstu līderi var vadīties, īstenojot valsts reformu plānus. Šajos plānos galvenā uzmanība ir jāpiešķir prioritāriem pasākumiem, tostarp tiem, kuru mērķis jaunatnes bezdarba samazināšana un lielāks atbalsts mazajiem uzņēmumiem.

Arī ES garantētās projektu obligācijas varētu mobilizēt finansējumu stratēģiskiem ieguldījumiem transportā, enerģētikā, ātrdarbīgos interneta tīklos, teica priekšsēdētājs Barrozu.

Nolīgums par budžeta noteikumiem

Visas ES valstis, izņemot Lielbritāniju un Čehiju, 2. martā parakstīja starpvaldību līgumu par stingrākiem budžeta noteikumiem eirozonā.

Tas stāsies spēkā pēc tam, kad to būs ratificējušas vismaz 12 eirozonas valstis. Šis līgums attieksies arī uz pārējām valstīm, kolīdz tās būs pārgājušas uz eiro, ja vien tās neizšķirsies šos noteikumus ievērot ātrāk.

Saskaņā ar šo līgumu eirozonas valstu valdībām būs jāgādā, lai budžets ir līdzsvarots vai arī ar pārpalikumu. Tām valstīm, kuru budžeta deficīts pārsniegs 0,5 % no IKP, būs pārējo ES dalībvalstu uzraudzībā jāpanāk, lai budžets atkal būtu līdzsvarots.

Šo līgumu uzskata par vienu no svarīgajiem pasākumiem, kurus ES veikusi, lai pārvarētu finanšu krīzi un eirozonas parādu krīzi. Nostiprinot ekonomikas pārvaldību un stabilitāti, ES līderi iecerējuši atjaunot paļāvību kā sabiedrībā, tā finanšu tirgū.

Citi jautājumi

Sanāksmē ES līderi vienojās par rīcības plānu, kā Bulgārija un Rumānija pievienosies ES brīvas pārvietošanās telpai, kur nav pasu kontroles.

“Tas ir godīguma un objektivitātes jautājums,” norādīja priekšsēdētajs Barrozu.

Līderi vienojās par ES kandidātvalsts statusa piešķiršanu Serbijai. Viņš teica: “...šis lēmums bija labs arī tāpēc, ka tas parāda, ka valstīm joprojām ir interese pievienoties ES.”

Lasīt vairāk par ES samitu (2012. gada 1.-2. marts) DeutschEnglishfrançaisportuguês

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites