Cosán nascleanúna

Bogadh go mód an fháis - 02/03/2012

Uachtarán an Choimisiúin José Manuel Barroso is é ag caint ag preasagallamh © AE

Gríosadh na ceannairí chun athleanúint ar a gcomhaontuithe AE le fás is poist a spreagadh, arsa Uachtarán an Choimisiúin José Manuel Barroso.

“Is mithid bogadh ó mhód na géarchéime go mód an fháis,” ar seisean le linn chruinniú cheannairí an AE an 1 & 2 Márta.

Tá bearta á nglacadh ag limistéir an euro chun a ghéarchéim fiachais phoiblí a réiteach. Anois is gá go ngníomhódh ceannairí uile an AE ar na beartais a aontaíodh ag leibhéal an AE, ar sé.

I suirbhé fáis 2012 DeutschEnglishfrançais an Choimisiúin – sraith beartas is tosaíochtaí geilleagracha – tá treochlár do na ceannairí chun pleananna don athchóiriú náisiúnta a chur chun feidhme. Ba cheart go ndíreodh na pleananna sin go mórmhór ar thosaíochtaí - ina measc, dífhostaíocht na n-óg a ísliú is tacaíocht do mhionghnóthais a mhéadú.

D'fhéadfadh bannaí tionscadail le tacaíocht an AE maoiniú a thiomsú d'infheistíochtaí straitéiseacha san iompar, san fhuinneamh is i líonraí idirlín ardluais, arsa an t-uachtarán Barroso.

Aontú faoi rialacha buiséid

An 2 Márta shínigh gach tír AE seachas an RA agus Poblacht na Seice conradh idir-rialtasach a shocraíonn rialacha buiséid níos géire i limistéar an euro.

Rachaidh sé i bhfeidhm ach é a bheith daingnithe ag 12 thír i limistéar an euro ar a laghad. Nuair a ghacfaidh siad an euro, beidh tíortha eile faoi cheangal ag an gconradh sin, mura gcinneann siad níos luaithe fós na rialacha a leanúint.

D'éileodh an conradh ar rialtais limistéar an euro a mbuiséid ghinearálta a choimeád cothrom nó i bhfarasbarr. Iadsan a sháródh easnamh 0.5% an OTI, bheadh orthu cothromaíocht a thabhairt ar ais ina mbuiséid, faoi mhaoirsiú an Choimisiúin is thíortha eile an AE.

Feictear an conradh mar chuid thábhachtach d'fhreagairt an AE ar an ngéarchéim gheilleagrach - agus ar ghéarchéim fiachais limistéar an euro. Trí rialachas geilleagrach is cobhsaíocht a neartú, tá faoi cheannairí an AE muinín a thabhairt ar ais - i measc an phobail agsu sna margaí airgeadais araon.

Nithe eile

Ag an gcruinniú d'aontaigh ceannairí an AE ar threochlár don Bhulgáir is don Rómáin le teacht isteach i limistéar taistil saor ó phasanna an AE.

“Ceist Chothrom na Féinne is oibiachtúlachta atá ann,” arsa an t-uachtarán Barroso.

Fairis sin, ghlac na ceannairí leis an tSeirbia mar iarrchóir le teacht isteach san AE. “... dea-chinneadh freisin, mar is léir uaidh go bhfuil an AE an-tarraingteach i gcónaí,” ar seisean.

Breis faoi chruinniú mullaigh an AE (1-2 Márta 2012) DeutschEnglishfrançaisportuguês

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links