Navigatsioonitee

Liikumine majanduskasvu suunas - 02/03/2012

Komisjoni president José Manuel Barroso kõneleb pressikonverentsil © EU

Komisjoni presidendi José Manuel Barroso sõnul peavad riigijuhid majanduskasvu ja töökohtade loomise stimuleerimiseks järgima ELi tasandil sõlmitud kokkuleppeid.

„On aeg liikuda kriisist kasvu faasi,” ütles José Manuel Barroso 1. ja 2. märtsil toimunud ELi riigipeade ning valitsusjuhtide kohtumisel.

Euroalas võetakse meetmeid valitsemissektori võlakriisi lahendamiseks. Nüüd peavad Barroso sõnul kõik ELi juhid tegutsema vastavalt ELi tasandil kokku lepitud poliitikale.

Komisjoni 2012. aasta majanduskasvu analüüsis DeutschEnglishfrançais (mis hõlmab majanduspoliitikat ja prioriteete) esitatakse valitsusjuhtidele suunised riiklike reformikavade rakendamiseks. Reformikavad peavad keskenduma prioriteetsetele meetmetele, mille hulka kuuluvad noorte tööpuudust vähendavad ning väikeettevõtete toetust suurendavad meetmed.

ELi tagatisega projektivõlakirjade abil saab president Barroso sõnul suurendada ka strateegiliste investeeringute rahastamist transpordi, energeetika ja ülikiirete internetivõrkude valdkonnas.

Kokkulepe seoses eelarve-eeskirjadega

2. märtsil allkirjastasid kõik ELi liikmesriigid (välja arvatud Ühendkuningriik ja Tšehhi Vabariik) valitsustevahelise kokkuleppe, millega kehtestatakse euroalas rangemad eelarve-eeskirjad.

Kokkulepe jõustub pärast seda, kui vähemalt 12 euroala riiki on selle ratifitseerinud. Kui teised riigid võtavad euro kasutusele, siis muutub kokkulepe ka neile kohustuslikuks, kuid nad võivad otsustada hakata asjaomaseid sätteid järgima juba varem.

Kokkuleppe kohaselt on euroala riigid kohustatud hoidma oma eelarve tasakaalus või ülejäägis. Need riigid, kelle puudujääk on lubatust (0,5 % SKPst) suurem, peavad taastama eelarvetasakaalu teiste ELi liikmesriikide järelevalve all.

Kokkulepet käsitatakse olulise osana ELi vastumeetmetest finantskriisile ning euroala võlakriisile. ELi juhtide eesmärk on taastada üldsuse ja finantsturgude usaldus, tugevdades selleks majandusjuhtimist ja majanduslikku stabiilsust.

Muud teemad

ELi juhid kiitsid kohtumisel heaks Bulgaaria ja Rumeenia tegevuskava ühinemiseks ELi passikontrollita reisimise alaga.

President Barroso sõnul on siin tegemist õiglase ja objektiivse suhtumise küsimusega.

Samuti kiideti heaks Serbia saamine kandidaatriigiks, et tulevikus ühineda ELiga. President Barroso sõnul on ka see hea otsus, kuna näitab, et EL on jätkuvalt väga atraktiivne.

Täiendavalt 1. ja 2. märtsil 2012 toimunud Ülemkogu kohta DeutschEnglishfrançaisportuguês

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad