Navigacijska pot

Dosežki EU v letu 2011 - 28/02/2012

Evropske zastave pred sedežem Evropske komisije © EU

V letnem poročilu so predstavljeni dosežki EU, med drugim trdnejše gospodarsko upravljanje, ukrepi za večjo gospodarsko rast in nova delovna mesta ter vidnejša vloga državljanov pri odločanju v EU.

Evropska unija se je lansko leto spopadala s številnimi izzivi. Med najpomembnejšimi so bili reševanje gospodarske in finančne krize, ljudske vstaje v Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu ter vodenje pogajanj na svetovni ravni o podnebnih spremembah, mednarodni trgovini in razvoju.

Vse dejavnosti institucij EU v preteklem letu so predstavljene v splošnem poročilu EU za leto 2011 . V tem članku izpostavljamo nekaj najpomembnejših.

EU je kot odgovor na krizo nadaljevala s temeljito reformo svoje gospodarske politike. Da bi utrdila gospodarsko upravljanje English , je sprejela ukrepe za boljšo usklajenost politik med državami, uvedla nadzor nad javnimi proračuni in predvidela sankcije za nespoštovanje pravil. Decembra je Unija sprejela tudi nova pravila v zvezi z gospodarskim in proračunskim nadzorom.

Ustanovila je nove evropske organe, ki bodo nacionalnim regulatorjem pomagali pri nadzoru finančnega sektorja.

EU je podprla tudi države območja evra, ki se spopadajo z visokim javnim dolgom. V pripravi so še dolgoročni ukrepi za pomoč državam v prihodnje.

Načrt za gospodarsko okrevanje

EU je nadaljevala prilagoditev načrta za oživitev gospodarstva, s čimer naj bi evropsko gospodarstvo postalo konkurenčnejše. Med ukrepi je tudi akt za enotni trg z 12 prednostnimi ukrepi za izboljšanje delovanja enotnega trga v korist potrošnikov, delavcev in podjetij.

Med prednostnimi nalogami EU so bile tudi energija, podnebne spremembe in okolje. Države članice so se dogovorile o hitrejšem povezovanju energetskih trgov in infrastrukture EU ter izboljšanju energetske učinkovitosti.

Na začetku leta 2011 je EU sprejela zakonodajo o evropski državljanski pobudi. Z aprilom 2012 bodo imeli državljani in druge interesne skupine možnost, da pozovejo Evropsko komisijo, naj pripravi zakonodajni predlog na določenem področju, s čimer bodo lahko neposredno vplivali na proces odločanja v EU.

Po dogodkih, ki so pripeljali do ljudskih vstaj v Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu, je EU maja pripravila novo evropsko sosedsko politiko DeutschEnglishfrançais , ki temelji na skupnih prizadevanjih za utrditev demokracije.

Decembra je Hrvaška podpisala pogodbo o pristopu in 1. julija 2013 naj bi postala 28. članica EU.

Splošno poročilo 2011

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave