Navigačný riadok

Aktivity EÚ v roku 2011 - 28/02/2012

Európska vlajka pred sídlom Európskej komisie © EÚ

Výročná správa o činnosti vymenúva dosiahnuté výsledky vrátane posilnenej hospodárskej správy a riadenia, opatrení na naštartovanie rastu, vytvárania pracovných miest a zapojenie občanov do tvorby právnych predpisov EÚ.

V minulom roku EÚ musela reagovať na viaceré významné výzvy, napr. riešenie pretrvávajúcej hospodárskej a finančnej krízy, povstania v severnej Afrike a na Blízkom východe. Takisto stála na čele rokovaní o zmene klímy, medzinárodnom obchode a rozvoji.

Súhrnná správa EÚ za rok 2011 poskytuje prehľad všetkých činností inštitúcií EÚ za minulý rok. V tomto článku predstavujeme niektoré z tých najvýznamnejších.

V reakcii na krízu EÚ pokračovala v hĺbkovej reforme svojich hospodárskych politík. Prostredníctvom väčšej koordinácie politík medzi členskými štátmi EÚ, dohľadu nad verejnými rozpočtami a sankcií posilnila správu ekonomických záležitostí English . V decembri sa Únia dohodla na novom súbore pravidiel pre hospodársky a rozpočtový dohľad.

Vytvorené boli nové celoeurópske orgány, ktorých úlohou je pomáhať vnútroštátnym regulačným orgánom pri vykonávaní dohľadu nad odvetvím finančných služieb.

EÚ svojimi opatreniami takisto podporila štáty eurozóny, ktoré čelili kríze verejných financií. Uvažuje sa aj o dlhodobých opatreniach na podporu štátov, ktoré by mohli pomoc potrebovať v budúcnosti.

Cielený plán obnovy

EÚ naďalej prispôsobovala svoje plány obnovy s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť vlastného hospodárstva. Jedným z nich je Akt o jednotnom trhu obsahujúci 12 prioritných opatrení, prostredníctvom ktorých môže EÚ zlepšiť podmienky pre spotrebiteľov, pracovníkov a podnikateľov.

Významné miesto v programe Únie mali aj energetika, klíma a životné prostredie. Vlády EÚ sa dohodli na zrýchlení integrácie energetických trhov a energetickej infraštruktúry v EÚ a na zlepšení energetickej účinnosti.

Počiatkom roku 2011 bola prijatá legislatíva potrebná na sfunkčnenie iniciatívy občanov. Od apríla 2012 môžu občania a ďalšie organizácie, ktorým sa podarí získať dostatočnú podporu, vyzvať Komisiu, aby predložila návrh právneho predpisu EÚ z oblasti ich záujmu. Občania tak získajú možnosť priamo vplývať na tvorbu právnych predpisov a politík EÚ.

V nadväznosti na povstania v severnej Afrike a na Blízkom východe začala EÚ v máji uplatňovať novú európsku susedskú politiku DeutschEnglishfrançais založenú na rozvíjaní spoločného záväzku voči demokracii.

Chorvátsko v decembri podpísalo zmluvu o pristúpení a od 1. júla 2013 sa stane 28. členským štátom EÚ.

Prečítajte si súhrnnú správu za rok 2011

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy