Ścieżka nawigacji

Osiągnięcia UE w 2011 r. - 28/02/2012

Europejskie flagi przed główną siedzibą Komisji Europejskiej © UE

W sprawozdaniu ogólnym zawarto wykaz osiągnięć Unii, takich jak wzmocnienie zarządzania gospodarczego, wprowadzenie środków na rzecz większego wzrostu i zatrudnienia oraz zwiększenie roli obywateli w procesie stanowienia prawa UE.

W zeszłym roku UE stanęła przed poważnymi wyzwaniami – musiała zmierzyć się z kryzysem gospodarczym i finansowym, uważnie śledziła przemiany zachodzące w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie oraz odgrywała wiodącą rolę w światowych negocjacjach dotyczących zmian klimatu, handlu międzynarodowego i rozwoju.

Sprawozdanie ogólne Unii za 2011 r. podsumowuje działalność jej instytucji w ubiegłym roku. W tym artykule przedstawiamy najważniejsze jego punkty.

W odpowiedzi na kryzys UE kontynuowała gruntowną reformę swojej polityki gospodarczej. Wzmocniła zarządzanie gospodarcze English za pomocą środków, dzięki którym łatwiej będzie koordynować działania poszczególnych krajów UE, monitorować budżety publiczne i wprowadzać sankcje wobec krajów nieprzestrzegających wspólnie przyjętych zasad. W grudniu ubiegłego roku kraje UE przyjęły bardzo istotny zbiór nowych zasad dotyczących nadzoru gospodarczego i budżetowego.

Powołano nowe organy UE, które będą wspierać władze krajowe w nadzorowaniu sektora usług finansowych.

UE udzieliła również pomocy tym krajom strefy euro, które zostały dotknięte kryzysem długu publicznego. Unia rozważa też wprowadzenie długoterminowych środków z myślą o wspieraniu krajów, które mogą potrzebować takiej pomocy w przyszłości.

Plan naprawczy

W 2011 r. Unia w dalszym ciągu dostosowywała swój plan naprawczy, aby podnieść konkurencyjność europejskiej gospodarki. Jednym z najważniejszych elementów planu jest Akt o jednolitym rynku, w którym przedstawiono 12 priorytetowych środków mających poprawić sytuację europejskich konsumentów, pracowników i przedsiębiorstw.

Wiele uwagi poświęcono również zagadnieniom związanym z energią, klimatem i ochroną środowiska. Rządy państw członkowskich osiągnęły porozumienie w sprawie przyspieszenia integracji europejskich rynków energii i infrastruktury energetycznej w celu zwiększenia efektywności tego sektora.

Na początku 2011 r. przyjęte zostało rozporządzenie w sprawie inicjatywy obywatelskiej. Dzięki niemu od kwietnia 2012 r. obywatele i inne grupy będące w stanie uzyskać wystarczające poparcie mogą wezwać Komisję do zaproponowania unijnych przepisów, które uregulowałyby istotne dla nich kwestie. W ten sposób obywatele uzyskują bezpośredni wpływ na kształtowanie unijnej polityki.

W odpowiedzi na rewolucje w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie UE odnowiła w maju swoją europejską politykę sąsiedztwa DeutschEnglishfrançais . Podstawą nowej polityki jest wspólne zaangażowanie na rzecz demokracji.

W grudniu Chorwacja podpisała traktat o przystąpieniu do Unii Europejskiej i 1 lipca 2013 r. zostanie 28. członkiem UE.

Przeczytaj sprawozdanie ogólne za 2011 r.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki