Kruimelpad

Wat de EU in 2011 heeft gedaan - 28/02/2012

Europese vlaggen voor het hoofdkwartier van de Europese Commissie © EU

Het jaarverslag gaat in op activiteiten zoals de verbetering van de sturing van de economie, de stimulering van groei en werkgelegenheid en de democratisering van de besluitvorming in de EU.

Vorig jaar heeft de EU ingespeeld op een aantal belangrijke ontwikkelingen, zoals de financieel-economische crisis en de opstanden in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Ook heeft zij het voortouw genomen bij wereldwijde besprekingen over klimaatverandering, internationale handel en ontwikkeling.

In het EU-jaarverslag 2011 zijn al deze activiteiten van de verschillende EU-instellingen op een rijtje gezet. We doen een greep uit de hoogtepunten.

In haar pogingen om de crisis te bezweren is de EU doorgegaan met de hervorming van haar economisch beleid. Zij probeert meer greep op de economie English te krijgen door de beleidscoördinatie tussen de EU-landen te verbeteren, de nationale begrotingen beter in de gaten te houden en sancties op te leggen. In december heeft de EU nieuwe regels voor economisch en fiscaal toezicht aangenomen.

Er zijn nieuwe EU-organen in het leven geroepen om de nationale toezichthouders te helpen bij de controle op de financiële sector.

De EU heeft steun verleend aan eurozonelanden in nood. Langetermijnmaatregelen moeten uitkomst bieden voor landen die in de toekomst nog hulp nodig hebben.

Gerichte herstelplannen

De EU heeft haar herstelplannen bijgestuurd om de EU-economie concurrerender te maken. Een van die plannen is de Single Market Act, die met 12 prioritaire acties de EU doeltreffender moet maken voor consument, werknemer en bedrijfsleven.

Energie, klimaat en milieu stonden in 2011 eveneens hoog op de agenda. De EU-regeringen hebben afgesproken de EU-energiemarkten en -infrastructuur sneller te integreren en de energie-efficiëntie op te voeren.

Aan het begin van het jaar is er wetgeving voor het burgerinitiatief ingevoerd. Burgers die voldoende steun weten te krijgen, kunnen de Commissie vragen een EU-wetsvoorstel over een bepaald onderwerp in te dienen, zodat zij rechtstreeks invloed hebben op de beleidsontwikkeling.

Naar aanleiding van de omwentelingen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten heeft de EU in mei een nieuw Europees nabuurschapsbeleid DeutschEnglishfrançais geformuleerd waarin democratisering centraal staat.

In december heeft Kroatië een verdrag over het lidmaatschap ondertekend, zodat het op 1 juli 2013 het 28ste EU-land kan worden.

Lees het Algemeen Verslag 2011

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links