Navigācijas ceļš

Ko ES ir paveikusi 2011. gadā? - 28/02/2012

Eiropas karogi Eiropas Komisijas galvenās mītnes priekšā © ES

Pārskata ziņojumā par ES darbību 2011. gadā ir uzskaitīti ES panākumi, piemēram, ciešāka ekonomikas pārvaldība, pasākumi izaugsmes un darbavietu izveides sekmēšanai un iespēja iedzīvotājiem ietekmēt ES likumdošanu.

Pērn ES nācās meklēt risinājumu daudziem smagiem jautājumiem, piemēram, kā tikt galā ar ekonomikas un finanšu krīzi, kas joprojām turpinās, kā reaģēt uz nemieriem Ziemeļāfrikā un Tuvajos Austrumos un kā virzīt globālās sarunas par klimata pārmaiņām, starptautisko tirdzniecību un attīstību.

Pārskata ziņojumā par ES darbību 2011. gadā apkopotas ziņas par visiem pasākumiem, ko ES iestādes veikušas gada laikā. Šajā rakstā ieskicēti tikai daži svarīgākie aspekti.

Cenšoties pārvarēt krīzi, ES turpināja līdz pašiem pamatiem reformēt savu ekonomikas politiku. Tika pastiprināta ekonomikas pārraudzība English , paredzot labāku politikas koordinēšanu ES valstu starpā, valstu budžetu pārraudzību un sankcijas. Decembrī bloks pieņēma jaunus, vērienīgus noteikumus par ekonomisko un fiskālo uzraudzību.

Tika izveidotas jaunas ES struktūras, kas palīdzēs valstu regulatoriem pārraudzīt finanšu pakalpojumu nozari.

ES arī atbalstīja eirozonas valstis, kas saskaras ar valsts parādu izraisītu krīzi. Tiek apsvērti ilgtermiņa pasākumi to valstu atbalstam, kam palīdzība varētu būt nepieciešama nākotnē.

Mērķtiecīgs ekonomikas atveseļošanas plāns

ES turpināja pieslīpēt ekonomikas atveseļošanas plānus, lai uzlabotu ES tautsaimniecības konkurētspēju. Par to gādās, piemēram, Vienotā tirgus akts, kurā noteikti 12 prioritāri pasākumi, kas palīdzēs ES uzlabot patērētāju un darba ņēmēju apstākļus un uzņēmējdarbības vidi.

Svarīgi jautājumi darba kārtībā bija arī enerģētika, klimats un vides aizsardzība. Dalībvalstu valdības vienojās paātrināt ES enerģētikas tirgus un infrastruktūras integrāciju, kā arī uzlabot energoefektivitāti.

2011. gada sākumā tika pieņemts tiesību akts par pilsoņu iniciatīvu. No 2012. gada aprīļa pilsoņu un citu iedzīvotāju grupas, kuru idejas guvušas pietiekamu sabiedrības atbalstu, varēs aicināt Komisiju ierosināt ES tiesību aktus par konkrētiem jautājumiem. Tādējādi viņi būs tiešā veidā iesaistīti politikas veidošanā.

Pēc nemieriem Ziemeļāfrikā un Tuvajos Austrumos ES maijā nāca klajā ar jaunu Eiropas kaimiņattiecību politiku DeutschEnglishfrançais , kuras pamatā ir apņemšanās atbalstīt demokratizācijas procesus.

Decembrī Horvātija parakstīja līgumu par pievienošanos ES, un 2013. gada 1. jūlijā tā kļūs par ES 28. dalībvalsti.

Lasīt visu 2011. gada pārskata ziņojumu

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites