Naršymo kelias

Ką ES nuveikė 2011 m. - 28/02/2012

ES vėliavos priešais Europos Komisijos būstinę © ES

Tarp svarbiausių metiniame pranešime išvardytų ES pasiekimų – griežtesnė ekonomikos valdysena, ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimo priemonės bei galimybė piliečiams dalyvauti formuojant ES politiką.

Praėjusiais metais ES teko spręsti daug įvairių sudėtingų uždavinių: reaguoti į besitęsiančią ekonomikos ir finansų krizę, sukilimus Šiaurės Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose, vadovauti pasaulinio masto deryboms dėl klimato kaitos, rūpintis tarptautine prekyba, vystymusi ir t. t.

Visa ši veikla apibendrinama Bendrajame pranešime apie ES veiklą 2011 m. .

Reaguodama į krizę, ES tęsė labai svarbią ekonomikos politikos reformą. Ji sugriežtino ekonomikos valdyseną English : įvedė priemones, padėsiančias ES šalims geriau koordinuoti politiką, užtikrino geresnę valstybių biudžetų priežiūrą ir numatė sankcijas už taisyklių pažeidimus. Gruodžio mėnesį ES priėmė naujas svarbias ekonominės ir fiskalinės priežiūros taisykles.

Įsteigtos ES įstaigos, padėsiančios nacionalinėms reguliavimo institucijoms prižiūrėti finansinių paslaugų sektorių.

ES taip pat teikė paramą į valstybės skolos krizę patekusioms euro zonos šalims. Šiuo metu svarstomos ilgalaikės priemonės, kaip padėti šalims, kurioms gali prireikti pagalbos ateityje.

Ekonomikos atkūrimo planas

ES toliau siekė užtikrinti, kad ES ekonomika būtų konkurencingesnė. Ji parengė Bendrosios rinkos aktą, kuriame apibrėžė 12 prioritetinių priemonių, kaip kurti ES vartotojams, darbuotojams ir verslui palankesnę aplinką.

Daug dėmesio taip pat skirta energetikos, klimato ir aplinkos klausimams. ES šalių vyriausybės susitarė pagreitinti ES energijos rinkų ir infrastruktūros integraciją ir padidinti energijos naudojimo efektyvumą.

2011 m. pradžioje priimti Piliečių iniciatyvos teisės aktai. Nuo 2012 m. balandžio piliečiai ir kitos grupės, surinkę pakankamą paramą, galės Komisijos prašyti siūlyti juos dominančios srities ES teisės aktus. Taip jie galės tiesiogiai dalyvauti formuojant ES politiką.

Įsiliepsnojus sukilimams Šiaurės Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose, ES gegužės mėnesį pradėjo įgyvendinti naują Europos kaimynystės politiką DeutschEnglishfrançais , kurios pamatas – bendras įsipareigojimas puoselėti demokratiją.

Gruodį Kroatija pasirašė narystės sutartį. 2013 m. liepos 1 d. ji turėtų tapti 28-ąja ES valstybe nare.

2011 m. bendrasis pranešimas

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos