Navigointipolku

Mitä EU teki vuonna 2011? - 28/02/2012

EU:n lippuja Euroopan komission päärakennuksen edustalla © EU

EU:n toimintakertomuksessa esitellään viime vuoden saavutuksia, kuten talouden ohjausjärjestelmän vahvistamista, kasvua ja työllisyyttä tukevia toimia ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantamista.

EU:n vuoden 2011 haasteisiin lukeutuivat meneillään oleva talous- ja finanssikriisi, Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän kansannousut sekä ilmastonmuutosta, kansainvälistä kauppaa ja kehitysyhteistyötä koskevat kansainväliset neuvottelut.

Eri EU-elinten näillä aloilla toteuttamia toimia kuvataan EU:n toiminnasta vuosittain annettavassa yleiskertomuksessa . Seuraavassa esitellään viime vuoden keskeisiä toimia.

EU jatkoi osana talouskriisin hallintapyrkimyksiään talouspolitiikkojensa perinpohjaista uudistusta. Se vahvisti talouden ohjausta English parantamalla eri maiden politiikkojen koordinointia, lisäämällä kansallisten talousarvioiden seurantaa ja sopimalla sanktioista. Joulukuussa hyväksyttiin merkittäviä uusia talous- ja finanssipolitiikan valvontaa koskevia sääntöjä.

Jäsenmaiden kansallisten viranomaisten tueksi perustettiin myös uusia EU:n laajuisia elimiä parantamaan rahoituspalvelualan valvontaa.

EU auttoi myös velkakriiseihin joutuneita euroalueen maita. Parhaillaan tarkastellaan pitkän aikavälin toimia, joilla voitaisiin vastaisuudessa tukea muita mahdollisesti apua tarvitsevia maita.

Suunnitelmat kriisin voittamiseksi

EU jatkoi kriisistä toipumiseen tähtäävien suunnitelmiensa kehittämistä parantaakseen taloutensa kilpailukykyä. Nk. sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa yksilöidään 12 keskeistä toimenpidettä, joilla halutaan parantaa markkinoiden toimintaa niin kuluttajien, työntekijöiden kuin yritystenkin eduksi.

Asialistan kärjessä olivat myös energia-, ilmasto- ja ympäristökysymykset. EU-maat päättivät vauhdittaa EU:n energiamarkkinoiden ja -infrastruktuurin yhdentymistä ja edistää energian tehokasta käyttöä.

Alkuvuodesta 2011 hyväksyttiin eurooppalaista kansalaisaloitetta koskeva EU-asetus. Kansalaiset ja erilaiset intressiryhmät voivat huhtikuusta 2012 alkaen kerätä tukea tärkeinä pitämiään asioita koskeville aloitteille ja pyytää komissiota tekemään niistä lainsäädäntöehdotuksia. Kansalaiset voivat näin suoraan vaikuttaa EU:n politiikantekoon.

Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän kansannousujen vuoksi EU uudisti toukokuussa naapuruuspolitiikkaansa DeutschEnglishfrançais vahvistaakseen osapuolten yhteistä sitoutumista demokratiaan.

Kroatia allekirjoitti joulukuussa EU:n jäsenyyssopimuksen. Siitä tulee EU:n 28. jäsenmaa 1.7.2013.

Yleiskertomus EU:n toiminnasta 2011

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä