Διαδρομή πλοήγησης

Οι δραστηριότητες της ΕΕ το 2011 - 28/02/2012

Ευρωπαϊκές σημαίες μπροστά στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής © EU

Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων αναφέρει σημαντικές ενέργειες, όπως την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης, τα μέτρα για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής των πολιτών στη θέσπιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Την περυσινή χρονιά η ΕΕ βρέθηκε αντιμέτωπη με πολλές και σοβαρές προκλήσεις, όπως η συνεχιζόμενη οικονομική και δημοσιονομική κρίση και οι εξεγέρσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα πρωτοστάτησε στις παγκόσμιες διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή, το διεθνές εμπόριο και την ανάπτυξη.

Η γενική έκθεση δραστηριοτήτων της ΕΕ για το 2011 συνοψίζει όλες τις ενέργειες που πραγματοποίησαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα την περασμένη χρονιά. Στο άρθρο αυτό παραθέτουμε μόνον τα κυριότερα σημεία.

Για την αντιμετώπιση της κρίσης, η ΕΕ συνέχισε τη ριζική αναμόρφωση των οικονομικών της πολιτικών. Ενίσχυσε την οικονομική διακυβέρνηση English λαμβάνοντας μέτρα για καλύτερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των χωρών της ΕΕ, καλύτερη εποπτεία των δημόσιων προϋπολογισμών και επιβολή κυρώσεων. Τον Δεκέμβριο εκδόθηκε μια σειρά νέων σημαντικών κανόνων σχετικά με την οικονομική και δημοσιονομική εποπτεία.

Συστάθηκαν νέοι φορείς σε επίπεδο ΕΕ για να βοηθούν τις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών να εποπτεύουν τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Η ΕΕ έλαβε επίσης μέτρα για τη στήριξη των χωρών της ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν κρίση δημόσιου χρέους. Εξετάζεται η λήψη μακροπρόθεσμων μέτρων στήριξης των χωρών που ενδέχεται να χρειαστούν βοήθεια στο μέλλον.

Ένα στοχευμένο σχέδιο ανάκαμψης

Η ΕΕ συνέχισε να προσαρμόζει τα σχέδια ανάκαμψης με στόχο τη μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ένα από τα σχέδια αυτά είναι η Πράξη για την Ενιαία Αγορά, η οποία προβλέπει 12 μέτρα για την καλύτερη λειτουργία της ΕΕ προς όφελος των καταναλωτών, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Μεγάλη σημασία αποδίδεται επίσης στα θέματα ενέργειας, κλιματικής αλλαγής και περιβάλλοντος. Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών συμφώνησαν να επιταχύνουν την ολοκλήρωση των ενεργειακών αγορών και υποδομών της ΕΕ,+ και να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση.

Στις αρχές του 2011 θεσπίστηκε νομοθεσία για τη λεγόμενη Πρωτοβουλία Πολιτών. Από τον Απρίλιο του 2012 ομάδες πολιτών και άλλες ομάδες που έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν επαρκή υποστήριξη θα μπορούν να ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει τη θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας για συγκεκριμένα θέματα που τους απασχολούν, και συνεπώς να έχουν άμεσα λόγο στη διαδικασία χάραξης πολιτικής.

Μετά τις εξεγέρσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, η ΕΕ εγκαινίασε τον Μάιο μια νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας DeutschEnglishfrançais , προσανατολισμένη στη σφυρηλάτηση μιας κοινής δέσμευσης υπέρ της δημοκρατίας.

Τον Δεκέμβριο η Κροατία υπέγραψε τη συνθήκη προσχώρησης και είναι έτοιμη να γίνει το 28ο κράτος μέλος της ΕΕ από την 1η Ιουλίου 2013.

Διαβάστε τη γενική έκθεση 2011

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι