Sti

Hvad EU foretog sig i 2011 - 28/02/2012

Europæiske flag foran EU-Kommissionens hovedkvarter © EU

Den årlige beretning viser resultaterne, bl.a. bedre økonomisk styring, intiativer til vækst- og jobskabelse og folkelig indflydelse på EU's lovgivning.

EU kom i fjor med udspil til en række store udfordringer – bl.a. den vedvarende økonomiske krise og oprørene i Nordafrika og Mellemøsten – og spillede en hovedrolle i forhandlingerne om klimaforandringer, international handel og udvikling.

EU's almindelige beretning for 2011 gør rede for alle disse aktiviteter, som EU's institutioner har beskæftiget sig med i løbet af året. Her kan du læse om nogle af de vigtigste begivenheder.

Som reaktion på krisen gik EU videre med den grundlæggende reform af den økonomiske politik. Der blev gennemført strammere økonomisk styring English og initiativer til mere politisk koordinering blandt EU-landene, tilsyn med statsfinanserne og sanktioner. Og i december vedtog landene et stort nyt regelsæt for økonomisk tilsyn.

Der blev oprettet nye organer på EU-plan til at hjælpe de nationale myndigheder med at føre tilsyn med finansbranchen.

EU støttede også lande i euroområdet, der stod over for en statsgældskrise. Der er planer om langsigtede initiativer, som kan støtte lande, der måske får brug for hjælp i fremtiden.

En målrettet genopretningsplan

EU justerede fortsat sine genopretningsplaner, så EU's økonomi kan blive mere konkurrencedygtig. Blandt dem er loven om det indre marked, som udpeger 12 prioriterede initiativer, der skal få EU til at fungere bedre for både forbrugere, arbejdstagere og virksomheder.

Energi, klima og miljø stod også højt på dagsordenen. EU-landene blev enige om at fremskynde integrationen af EU's energimarkeder og infrastruktur og samtidig øge energieffektiviteten.

I begyndelsen af 2011 indførte EU lovgivning om et borgerinitiativ. Fra april 2012 kan borgere og andre grupper, som kan tromme tilstrækkelig støtte sammen, opfordre Kommissionen til at foreslå EU-love om bestemte spørgsmål, der interesserer dem. Det giver dem direkte indflydelse på lovgivningsprocessen.

I kølvandet på oprørene i Nordafrika og Mellemøsten startede EU i maj en ny europæisk naboskabspolitik DeutschEnglishfrançais . Den bygger på at skabe et fælles engagement for demokrati.

I december underskrev Kroatien en traktat om optagelse og fik dermed udsigt til at blive det 28. EU-land den 1. juli 2013.

Læs den almindelige beretning for 2011

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links