Cesta

Čeho EU v roce 2011 dosáhla - 28/02/2012

Vlajky členských států EU před hlavním sídlem Evropské komise © EU

Výroční zpráva o činnosti Unie uvádí mezi výsledky např. silnější správu ekonomických záležitostí, opatření na podporu hospodářského růstu a tvorby pracovních míst či umožnění občanům podílet se na tvorbě právních předpisů EU.

V loňském roce musela EU řešit řadu důležitých úkolů, včetně současné hospodářské a finanční krize, nepokojů v severní Africe a na Blízkém východě a zajištění vedoucí úlohy během celosvětových jednání o změně klimatu, mezinárodním obchodě a rozvoji.

Souhrnná zpráva EU za rok 2011 informuje o činnosti orgánů EU v minulém roce. V tomto článku najdete některé nejdůležitější body.

V reakci na krizi Evropská unie pokračovala v zásadní reformě své hospodářské politiky. Zpřísnila správu ekonomických záležitostí English tím, že přijala opatření týkající se větší koordinace politik mezi zeměmi EU, kontroly veřejných rozpočtů a sankcí. V prosinci 2011 schválila Unie důležitý soubor pravidel pro hospodářský a rozpočtový dohled.

Byly vytvořeny nové celoevropské subjekty, jež pomáhají regulačním orgánům členských států dohlížet na odvětví finančních služeb.

Opatření na úrovni EU také pomohla těm státům eurozóny, které čelí dluhové krizi. Uvažuje se rovněž o dlouhodobých opatřeních na podporu zemí, jež mohou potřebovat pomoc v budoucnu.

Cílený plán obnovy

Unie i nadále přizpůsobovala ozdravné plány, aby zvýšila konkurenceschopnost své ekonomiky. Patří sem např. Akt o jednotném trhu, který stanovuje 12 prioritních opatření, jež mají v EU vytvořit příznivější podmínky pro spotřebitele, pracovníky i firmy.

Mezi stěžejní body patřily rovněž energetika, změna klimatu a ochrana životního prostředí. Vlády členských států EU se dohodly na urychlení integrace energetických trhů a infrastruktury a na zlepšení energetické účinnosti.

Počátkem roku 2011 byly přijaty právní předpisy o zavedení tzv. občanské iniciativy. Od dubna 2012 mohou skupiny občanů i jiné zájmové skupiny, které získají dostatečnou podporu, vyzvat Komisi, aby navrhla konkrétní právní předpis. Občané se tak mohou přímo podílet na procesu tvorby politik Unie.

V důsledku nepokojů v severní Africe a na Blízkém východě zahájila EU v květnu 2011 novou evropskou politiku sousedství DeutschEnglishfrançais založenou na společném závazku k demokracii.

V prosinci podepsalo Chorvatsko smlouvu o přistoupení k EU a 1. července 2013 se tak stane 28. členským státem Unie.

Celý text souhrnné zprávy za rok 2011

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy