Навигационна пътека

Какво направи ЕС през 2011 г. - 28/02/2012

Европейски знамена пред сградата на седалището на Европейската комисия © ЕС

В годишния доклад за дейността се изброяват постижения като по-доброто икономическо управление, мерките за засилване на растежа и заетостта и възможността за пряко участие на гражданите в законотворчеството на ЕС.

През изминалата година ЕС бе изправен пред редица важни предизвикателства, в това число продължаващата икономическа и финансова криза, размириците в Северна Африка и Близкия Изток и преговорите на световно равнище за изменението на климата, международната търговия и развитието.

В общия доклад на ЕС за 2011 г. се обобщават всички дейности на европейските институции през годината. В тази статия обръщаме внимание на някои от най-важните от тях.

В отговор на кризата ЕС продължи основните реформи на своите икономически политики. Икономическото управление бе заздравено English чрез мерки за по-добра координация на политиките между страните от ЕС, надзор на публичните бюджети и санкции. През декември Съюзът прие важен нов пакет мерки за икономически и фискален надзор.

Създадени бяха нови органи на равнище ЕС, които ще помагат на националните регулаторни органи да контролират сектора на финансовите услуги.

ЕС предприе също така действия в помощ на страни от еврозоната, изправени пред криза на публичния дълг. Разглеждат се дългосрочни мерки за подпомагане на страните, които могат да се сблъскат с подобни трудности в бъдеще.

Целенасочен план за възстановяване

ЕС продължи да усъвършенства плановете си за възстановяване с цел подобряване на конкурентоспособността на европейската икономика. Сред тях е Актът за единния пазар, в който се посочват 12 приоритетни мерки за подобряване на услугите на ЕС за потребителите, фирмите и трудещите се.

Енергетиката, климатът и околната среда също бяха начело на дневния ред. Европейските министри се споразумяха да ускорят интеграцията на енергийните пазари и инфраструктура в ЕС и да подобрят енергийната ефективност.

В началото на 2011 г. бе приет закон за създаване на гражданска инициатива. От април 2012 г. граждански и други групи, способни да съберат достатъчно подкрепа, ще могат да призовават Комисията да предлага закони на ЕС по специфични въпроси от интерес за тях, като по този начин ще участват пряко в процеса на изготвяне на политики.

След размириците в Северна Африка и Близкия Изток ЕС формулира през месец май нова европейска политика за съседство DeutschEnglishfrançais , основана на общ ангажимент към демокрацията.

През декември Хърватия подписа договор за членство и на 1 юли 2013 г. ще стане 28-мата държава от ЕС.

Прочетете общия доклад за 2011 г.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки