Sökväg

Nya satsningar på jobb och tillväxt - 01/02/2012

EU:s ledare vid runda bordet på Europeiska rådets informella möte © EU

EU:s ledare är överens om snabba åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten, hjälpa småföretagen och utnyttja den inre marknadens möjligheter. De har också bestämt när de ska underteckna den så kallade finanspakten.

EU:s ledare är överens om att det behövs snabba och prioriterade åtgärder på europeisk och nationell nivå för att öka tillväxten och skapa fler jobb. Framför allt gäller det att minska ungdomsarbetslösheten, stärka den inre marknaden och hjälpa småföretagen.

Man nådde enighet om fördraget om stabilitet, samordning och styrning i EMU, den så kallade finanspakten. Fördraget ska öka stabiliteten och bli ytterligare en pusselbit i den samlade insatsen för att lösa statsskuldskrisen.

EU:s ledare har också kommit överens om den europeiska stabilitetsmekanismen – en permanent fond som ska hjälpa sårbara euroländer.

Minskad ungdomsarbetslöshet

EU-länderna är införstådda med att ta fram nationella sysselsättningsplaner. De ska bland annat lätta på skatterna på arbete och minska segmenteringen på arbetsmarknaden för att skapa nya jobb åt ungdomar och lågutbildade.

EU vill inrätta insatsgrupper i åtta medlemsländer som har högre ungdomsarbetslöshet än genomsnittet (Spanien, Grekland, Italien, Portugal, Slovakien, Litauen, Lettland och Irland).

Mer inre marknad

Den inre marknaden är en av EU:s viktigaste tillväxtmotorer. EU-kommissionen vill att den inre marknaden för digitalt innehåll ska vara fullbordad 2015. Därför enades EU-ledarna om att skynda på liggande förslag och uppmanade Frankrike, Tyskland och Storbritannien att lösa sina meningsskiljaktigheter om EU-patentet.

Hjälp till småföretag

På toppmötet enades man dessutom om prioriterade åtgärder för att hjälpa unionens 23 miljoner småföretagare. EU vill öka tillgången till lån och företagsfinansiering, minska den administrativa bördan och förbättra tillgången till riskkapital.

EU ska också undersöka hur de 82 miljarder euro i struktur- och socialfonderna som ännu inte har öronmärkts ska kunna användas för tillväxt och jobb.

Nytt internationellt avtal

På nästa EU-toppmöte i mars ska alla EU-länder utom Storbritannien och Tjeckien underteckna den så kallade finanspakten som ska stärka den ekonomiska samordningen i euroområdet. Viktiga förbättringar är nya omröstningskrav för ”förfarandet vid alltför stora underskott” och åtagandet att formalisera ”regler om budgetbalans” på nationell nivå.

Permanent fond

Euroländerna har avslutat arbetet med en permanent krisfond för EU. Den ska träda i funktion 2012.

Läs mer om Europeiska rådet den 30 januari English

Kommissionens svar på Europeiska rådets beslut DeutschEnglishfrançaisportuguês

Kommissionens ordförande José Manuel Barrosos anförande om tillväxt och jobb DeutschEnglishfrançaisportuguês

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar