Navigacijska pot

Krepitev zaupanja, gospodarske rasti in zaposlovanja - 01/02/2012

Voditelji EU za okroglo mizo na neuradnem zasedanju Evropskega sveta © EU

Voditelji EU so se dogovorili o nujnih ukrepih za zmanjšanje brezposelnosti mladih, podporo malim in srednje velikim podjetjem, krepitev notranjega trga EU in določili datum za podpis nove pogodbe o usklajevanju gospodarske politike.

Voditelji EU so se dogovorili o nujnih prednostnih ukrepih na ravni EU in držav članic, s katerimi nameravajo spodbuditi gospodarsko rast in zaposlovanje. Poseben poudarek so namenili reševanju brezposelnosti mladih, krepitvi enotnega trga in pomoči malim podjetjem.

Sprejeli so tudi dogovor o pogodbi o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji, ki bo okrepila finančno stabilnost, hkrati pa je tudi bistveni del celostnega reševanja gospodarske krize v EU.

Voditelji držav EU so se sporazumeli še o pogodbi o evropskem mehanizmu stabilnosti – stalnemu skladu za pomoč ranljivim državam evrskega območja.

Zmanjšanje brezposelnosti mladih

Vsaka država članica bo pripravila nacionalni načrt zaposlovanja. V njem bodo opredeljeni ukrepi, kot so zmanjšanje stroškov dela in razdrobljenosti trga dela, s čimer naj bi izboljšali možnosti zaposlovanja mladih in nizkokvalificiranih delavcev.

Z osmimi državami EU, ki imajo nadpovprečno stopnjo brezposelnosti mladih (Španija, Grčija, Italija, Portugalska, Slovaška, Litva, Latvija, Irska), bodo ustanovljene posebne skupine za ukrepanje.

Uresničitev enotnega trga

Enotni trg EU je temelj gospodarske rasti. Evropska komisija se zavzema za dokončno uvedbo enotnega trga digitalnih vsebin do leta 2015. Voditelji EU so se zato dogovorili o hitrem sprejetju predlogov v obravnavi, Francijo, Nemčijo in Združeno kraljestvo pa pozvali, naj premagajo svoje razlike glede evropskega patenta.

Pomoč za mala podjetja

Med dogovori z zasedanja so tudi prednostni ukrepi za pomoč 23 milijonom evropskih malih in srednje velikih podjetij, in sicer z izboljšanjem dostopa do posojil in financiranja, zmanjševanjem upravnega bremena in krepitvijo dostopa do tveganega kapitala.

Prav tako bodo voditelji EU proučili, kako bi še nerazporejenih 82 milijard EUR iz strukturnih in socialnih skladov namenili za učinkovito spodbujanje gospodarske rasti in zaposlovanja.

Nova mednarodna pogodba

Države članice EU, z izjemo Združenega kraljestva in Češke, so se dogovorile o novi mednarodni pogodbi, s katero bodo okrepile gospodarsko usklajevanje v območju evra. Pogodba, ki jo bodo podpisali marca, uvaja pomembne novosti, denimo opredelitev korakov za začetek postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem in zavezo k oblikovanju uradnega pravila o uravnoteženem proračunu na državni ravni.

Dogovor o stalnem skladu za pomoč

Države območja evra so zaključile pogajanja o posebni pogodbi, s katero bodo ustanovile stalen sklad EU za pomoč v primeru krize. Sklad naj bi začel delovati julija 2012.

Več o zasedanju Evropskega sveta 30. januarja 2012 English

Mnenje Komisije o sklepih Evropskega sveta DeutschEnglishfrançaisportuguês

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso o gospodarski rasti in zaposlovanju DeutschEnglishfrançaisportuguês

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave