Navigačný riadok

Obnovenie dôvery, oživenie rastu, podpora zamestnanosti - 01/02/2012

Lídri EÚ okolo stola na neformálnom zasadnutí Európskej rady © EÚ

Lídri EÚ sa dohodli na urgentných opatreniach zameraných na zníženie nezamestnanosti mladých, podporu malých podnikov a posilnenie jednotného trhu EÚ. Stanovili zároveň dátum pre podpis novej zmluvy o koordinácii hospodárskej politiky.

Lídri EÚ sa zhodli na potrebe naliehavých prioritných opatrení na národnej a európskej úrovni zameraných na podporu rastu a zamestnanosti (osobitne na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, prehlbovanie jednotného trhu a pomoc malým podnikom).

Dohodli sa na znení Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v EMÚ, ktorá má slúžiť na posilnenie stability a ktorá tvorí základ komplexného riešenie dlhovej krízy.

Predstavitelia členských štátov dosiahli dohodu aj v otázke Zmluvy o európskom mechanizme pre stabilitu, ktorý je permanentným nástrojom pomoci pre štáty eurozóny.

Zníženie nezamestnanosti mladých ľudí

Všetky krajiny EÚ súhlasili s prípravou národných plánov zamestnanosti, ktoré budú napríklad zahŕňať znižovanie zdanenia práce a segmentácie trhu práce, čo by malo pomôcť mladým a nízko kvalifikovaným osobám.

Komisia vytvorí s ôsmimi štátmi (Španielsko, Grécko, Taliansko, Portugalsko, Slovensko, Lotyšsko, Litva, Írsko), ktoré majú nadpriemernú nezamestnanosť mladých ľudí, tzv. akčné tímy.

Dokončenie jednotného trhu

Jednotný trh je kľúčovou hnacou silou hospodárskeho rastu. Komisia vyzvala na dokončenie jednotného digitálneho trhu do roku 2015. Členské štáty sa dohodli na rýchlom prijatí predložených legislatívnych návrhov, a vyzvali Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo, aby vyriešili svoje nezhody týkajúce sa úniového patentu.

Podpora malým a stredným podnikom

Lídri členských krajín sa dohodli na prijatí opatrení, ktoré majú pomôcť 23 miliónom malým podnikom v Európe prostredníctvom zlepšenia prístupu k úverom a financovaniu firiem, zníženia administratívneho zaťaženia a zlepšenia prístupu k rizikovému kapitálu.

Navyše členské krajiny preskúmajú, ako by sa 82 miliárd EUR, ktoré sa nachádzajú v štrukturálnych a sociálnych fondoch a nie sú zatiaľ viazané, dali využiť na posilnenie rastu a zamestnanosti.

Nová medzinárodná zmluva

Okrem toho sa predstavitelia členských štátov dohodli na uzavretí medzinárodnej zmluvy (ktorú majú v marci podpísať všetky krajiny EÚ okrem Spojeného kráľovstva a Českej republiky), ktorá má slúžiť na posilnenie hospodárskej koordinácie v eurozóne. Medzi dôležité prvky zmluvy patria hlasovacie pravidlá týkajúce sa začatia tzv. postupu pri nadmernom deficite a záväzok signatárov formálne zaviesť na národnej úrovni pravidlo o vyrovnanom rozpočte.

Dohoda o trvalom eurovale (Európsky mechanizmus pre stabilitu)

Krajiny eurozóny ukončili rokovania týkajúce sa osobitej zmluvy o vytvorení trvalého eurovalu, ktorý by mal začať fungovať v júli 2012.

Viac o zasadnutí Európskej rady 30. januára English

Reakcia Komisie na závery Európskej rady DeutschEnglishfrançaisportuguês

Prezentácia predsedu Komisie José Manuela Barrosa o hospodárskom raste a zamestnanosti DeutschEnglishfrançaisportuguês

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy