Ścieżka nawigacji

Przywrócić zaufanie, wspierać wzrost gospodarczy i zatrudnienie - 01/02/2012

Obradujący przy stole przywódcy krajów UE podczas nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej © UE

Przywódcy państw UE osiągnęli porozumienie w sprawie pilnych działań służących zmniejszeniu bezrobocia wśród młodzieży i wspieraniu małych przedsiębiorstw. Ustalono również datę podpisania nowego traktatu w sprawie koordynacji polityki gospodarczej.

Szefowie państw UE porozumieli się co do konieczności podjęcia natychmiastowych działań na szczeblu krajowym i unijnym, które mają priorytetowe znaczenie dla pobudzenia wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia (ze szczególnym uwzględnieniem walki z bezrobociem wśród młodzieży, pogłębienia jednolitego rynku i pomocy dla małych przedsiębiorstw).

Uzgodniono wprowadzenie w życie „Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej". Wzmacnia on stabilność budżetową i jest kolejnym elementem układanki stanowiącej kompleksową reakcję na kryzys zadłużeniowy.

Liderzy UE osiągnęli również porozumienie w sprawie traktatu ustanawiającego europejski mechanizm stabilności – stały fundusz na rzecz pomocy zagrożonym krajom strefy euro.

Zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży

Każdy kraj UE zgodził się na opracowanie własnego planu dotyczącego zatrudnienia. Będzie on obejmować środki, takie jak odciążenie podatkowe zatrudnienia i zmniejszenie segmentacji rynku pracy, które mogą poprawić perspektywy zatrudnienia młodych i osób o niskich kwalifikacjach.

Osiem państw UE (Hiszpania, Grecja, Włochy, Portugalia, Słowacja, Litwa, Łotwa, Irlandia), w których bezrobocie wśród młodych przewyższa średnią unijną, utworzy specjalne grupy działania.

Dokończenie budowy jednolitego rynku

Jednolity rynek jest głównym motorem wzrostu gospodarczego. Komisja Europejska wezwała do ujednolicenia rynku cyfrowego do 2015 r. Przywódcy UE zgodzili się na przyjęcie aktualnych wniosków legislacyjnych w ramach przyspieszonej procedury i wezwali Francję, Niemcy oraz Wielką Brytanię do osiągnięcia porozumienia w sprawie unijnych przepisów patentowych.

Pomoc dla małych przedsiębiorstw

Uczestnicy szczytu postanowili podjąć priorytetowe działania mające na celu udzielenie pomocy 23 milionom europejskich małych przedsiębiorstw, głównie poprzez zwiększenie dostępu do kredytów, finansowanie działalności gospodarczej, zmniejszenie obciążeń administracyjnych i poprawę dostępu do kapitału podwyższonego ryzyka.

Poza tym postanowiono zbadać, w jaki sposób kwota 82 mld euro z funduszy strukturalnych i społecznych, która nie została jeszcze przydzielona, może zostać przekierowana na działania zwiększające wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

Nowy międzynarodowy traktat

Przywódcy państw UE uzgodnili przyjęcie nowego międzynarodowego traktatu (w marcu podpiszą go wszystkie kraje UE z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Czech), który wzmocni koordynację gospodarczą w strefie euro. Wprowadzone w nim ważne zmiany obejmują m.in. wymogi dotyczące głosowania w sprawie otwarcia procedury nadmiernego deficytu i zobowiązanie do umieszczenia zasady zrównoważonego deficytu w ustawach krajowych.

Porozumienie w sprawie stałego funduszu

Kraje strefy euro zakończyły również prace nad odrębnym porozumieniem o utworzeniu stałego funduszu ratunkowego dla UE. Powinien on zacząć działać w lipcu tego roku.

Więcej na temat szczytu Rady Europejskiej, 30 stycznia 2012 r. English

Odpowiedź Komisji na decyzje Rady Europejskiej DeutschEnglishfrançaisportuguês

Wzrost gospodarczy i zatrudnienie – prezentacja przewodniczącego Komisji José Manuela Barroso DeutschEnglishfrançaisportuguês

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki