Navigācijas ceļš

Jārīkojas, lai atjaunotu uzticēšanos un stimulētu ekonomiku - 01/02/2012

ES līderi pie apaļā sarunu galda neformālā Eiropadomes sanāksmē © ES

ES līderi vienojās par steidzamiem pasākumiem, kuru mērķis ir samazināt jauniešu bezdarbu, atbalstīt mazos uzņēmumus un stimulēt ES tirgu, un noteica datumu, kad noslēdzams jauns līgums par ekonomikas politikas koordināciju.

ES līderi bija vienisprātis, ka ir steidzamā un prioritārā kārtā jārīkojas gan ES, gan valstu līmenī, lai veicinātu izaugsmi un jaunu darbavietu rašanos (īpašu uzmanību pievēršot jauniešu bezdarba līmeņa samazināšanai, vienotā tirgus darbības uzlabošanai un palīdzībai nelieliem uzņēmumiem).

Viņi arī panāca vienošanos par Līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā; tas vairo stabilitāti un ir vēl viens punkts uz "i", kas ļoti labi papildina visaptverošo parādu krīzes risinājumu.

ES vadītāji panāca vienošanos arī par Līgumu par Eiropas Stabilizācijas mehānismu (pastāvīgu fondu, no kura sniegt palīdzību grūtībās nonākušām eirozonas valstīm).

Jauniešu bezdarba samazināšana

Visas ES dalībvalstis vienojās, ka katra no tām izstrādās valsts plānu, kā veicināt nodarbinātību. Tajos būs paredzēts, piemēram, atvieglot ar nodarbinātību saistīto nodokļu slogu un samazināt darba tirgus segmentāciju, tādējādi vairojot jauniešu un mazkvalificētu cilvēku iespējas atrast darbu.

Tiks izveidotas darba grupas kopīgi ar tām astoņām ES dalībvalstīm, kurās jauniešu bezdarba līmenis ir augstāks par vidējo (Grieķija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Portugāle, Slovākija, Spānija).

Iecerēts pabeigt vienotā tirgus izveidi

ES vienotais tirgus ir viens no galvenajiem ekonomikas izaugsmes dzinējspēkiem. Eiropas Komisija ir aicinājusi līdz 2015. gadam pabeigt digitālā vienotā tirgus izveidi. ES līderi vienojās paātrinātā kārtā īstenot pašreizējos priekšlikumus, kā arī aicināja Franciju, Lielbritāniju un Vāciju atrisināt domstarpības par ES patentu.

Palīdzība mazajiem uzņēmumiem

Augstās amatpersonas vienojās prioritārā kārtā veikt pasākumus, lai palīdzētu Eiropas mazajiem uzņēmumiem (to ir ap 23 miljoniem), atvieglojot kredītu un uzņēmējdarbības finansējuma pieejamību, mazinot administratīvo slogu un riska kapitālu padarot vieglāk pieejamu.

Viņi arī vienojās pārbaudīt, kādas ir iespējas ekonomikas izaugsmes un nodarbinātības stimulēšanai novirzīt 82 miljardus eiro (vēl neapgūtos struktūrfondu un sociālo fondu līdzekļus).

Jauns starptautisks līgums

Tika panākta vienošanās par jaunu starptautisku līgumu, kas padziļinās ekonomikas politikas koordināciju eirozonā (to martā parakstīs visas ES dalībvalstis, izņemot Čehiju un Lielbritāniju). Svarīgi uzlabojumi, ko nesīs šis līgums, ir noteikumi par to, kā balsot par pārmērīga budžeta deficīta procedūras sākšanu, un apņemšanās valsts līmenī ieviest noteikumu, ka budžetam jābūt līdzsvarotam.

Vienošanās par pastāvīgu fondu

Eirozonas valstis arī vienojās par atsevišķu līgumu, ar kuru izveidos pastāvīgu palīdzības fondu ES. Fondam būtu jāsāk darboties 2012. gada jūlijā.

Vairāk par Eiropadomes 30. janvāra sanāksmi English

Komisijas reakcija uz Eiropadomes lēmumiem DeutschEnglishfrançaisportuguês

Komisijas priekšsēdētāja Žozē Manuela Barrozu uzstāšanās par izaugsmi un darbavietām DeutschEnglishfrançaisportuguês

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites