Naršymo kelias

Atkurti pasitikėjimą, skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą - 01/02/2012

ES vadovai neoficialiame Europos Vadovų Tarybos susitikime © ES

ES vadovai susitarė dėl skubių veiksmų, kuriais bus mažinamas jaunimo nedarbas, remiamas smulkusis verslas ir išnaudojamos ES rinkos teikiamos galimybės. Jie taip pat nustatė terminą, iki kurio turi būti pasirašyta nauja ekonomikos politikos koordinavimo sutartis.

ES vadovai sutiko, kad ES ir nacionaliniu lygmenimis reikia imtis skubių veiksmų siekiant skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą (ypatingą dėmesį skiriant kovai su jaunimo nedarbu, bendrosios rinkos plėtojimui ir pagalbai mažosioms įmonėms).

Jie susitarė dėl Ekonominės ir pinigų sąjungos stabilumo, koordinavimo ir valdymo sutarties, kuria didinamas stabilumas ir papildomi kiti visapusiško skolų krizės sprendimo elementai.

ES vadovai susitarė ir dėl Europos stabilumo mechanizmo sutarties, pagal kurią bus sukurtas nuolatinis fondas, skirtas padėti stabilumą praradusioms euro zonos šalims.

Jaunimo nedarbo mažinimas

Visos ES šalys sutiko parengti nacionalinius darbo vietų kūrimo planus. Juose bus numatytos mažesnio darbo jėgos apmokestinimo ir darbo rinkos segmentacijos mažinimo priemonės, kuriomis gali būti pagerintos jaunimo ir mažai kvalifikuotų žmonių įsidarbinimo galimybės.

Aštuoniose ES šalyse (Ispanijoje, Graikijoje, Italijoje, Portugalijoje, Slovakijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Airijoje), kuriose jaunimo nedarbas didesnis už vidutinį, bus sudarytos veiklos grupės.

Bendrosios rinkos kūrimas

Bendroji rinka – viena iš pagrindinių ekonomikos augimo variklių. ES Komisija paragino iki 2015 m. sukurti bendrąją skaitmeninę rinką. ES vadovai susitarė skubos tvarka išnagrinėti esamus pasiūlymus ir paragino Prancūziją, Vokietiją ir Jungtinę Karalystę išspręsti nesutarimus dėl ES patento.

Pagalba mažosioms įmonėms

ES vadovai susitarė imtis prioritetinių pagalbos veiksmų 23 milijonams Europos mažųjų įmonių. Bus rūpinamasi, kad mažosios įmonės galėtų lengviau gauti kreditą ir verslo finansavimą, mažinamos administracinės kliūtys, gerinamos rizikos kapitalo gavimo sąlygos.

Jie taip pat susitarė išnagrinėti, kaip iš struktūrinių ir socialinių fondų ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti galima būtų skirti dar nepanaudotus 82 mlrd. eurų.

Nauja tarptautinė sutartis

Susitarta, kad siekiant sugriežtinti euro zonos ekonomikos koordinavimą reikia pasirašyti naują tarptautinę sutartį (ją kovo mėn. pasirašys visos šalys, išskyrus Jungtinę Karalystę ir Čekiją). Joje numatytos tokios svarbios naujovės, kaip reikalavimas balsuoti pradedant „per didelio deficito procedūrą“ bei įsipareigojimas valstybiniu lygmeniu oficialiai nustatyti subalansuoto biudžeto taisykles.

Susitarimas dėl nuolatinio fondo

Euro zonos šalys taip pat baigė rengti atskirą sutartį, kuria sukuriamas nuolatinis ES pagalbos lėšų fondas. Šis fondas turėtų pradėti veikti 2012 m. liepą.

Daugiau apie sausio 30 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimą English

Komisijos pareiškimas dėl Europos Vadovų Tarybos sprendimų DeutschEnglishfrançaisportuguês

Europos Komisijos Pirmininko José Manuelio Barroso pranešimas apie ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą DeutschEnglishfrançaisportuguês

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos