Cosán nascleanúna

Muinín a thabhairt ar ais, chun borradh a chur le poist is le fás - 01/02/2012

Ceannairí an AE thart ar bhord ag cruinniú neamhfhoirmiúil na Comhairle Eorpaí © AE

D'aontaigh ceannairí an AE ar ghníomhú práinneach le dífhostaíocht na n-óg a ísliú, le tacú le mionghnóthais i margadh an AE, is ar dháta a shocrú le conradh nua ar chomhordú beartais gheilleagraigh a shíniú.

D'aontaigh ceannairí an AE gur gá gníomhú go práinneach ag na leibhéil AE agus náisiúnta chun treisiú le fáis is le poist (le béim ar leith ar dhdífhostaíocht na n-óg a ísliú, an margadh aonair a dhoimhniú agus cabhrú le mionghnóthais).

D'aontaigh siad ar an “gConradh ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas san AEA”, a neartaíonn an chobhsaíocht agus ar cuid bhreise í den fhreagairt uileghabhálach ar ghéarchéim an fhiachais cheannasaigh.

Fairis sin, d'aontaigh ceannairí an AE ar an gConradh ar an Sásra Eorpach um Chobhsaíocht - buanchiste le cabhrú le tíortha leochaileacha i limistéar an euro.

Dífhostaíocht na n-óg a ísliú

D'aontaigh gach tír san AE ar phlean náisiúnta post a ullmhú. I measc na mbeart beidh cánacha a bhogadh ar shiúl ón saothar agus an deighilt i margadh an tsaothair a ísliú, rud a d'fheabhsódh deiseanna fostaíochta don óige is do dhaoine ar bheagán scileanna.

Cruthófar foirne gníomhaíochta le 8 dtír AE (Éire, an Spáinn, an Ghréig, an Iodáil, an Phortaingéil, an Liotuáin, an Laitvia) ina dtéann dífhostaíocht na n-óg thar an meán.

An margadh aonair a chríochnú

Eochair don fhás is ea an margadh aonair. D'iarr Coimisiún an AE go gcríochnófaí an margadh aonair digiteach faoi 2015. D'aontaigh ceannairí an AE go gcuirfí luas leis na tograí atá ann, agus d'iarr siad ar an bhFrainc, ar an nGearmáin is ar an RA a ndifríochtaí faoin bpaiteann AE a réiteach.

Cabhair do mhionghnóthais

D'aontaigh ceannairí an AE go dtabharfaí tosaíocht do chabhrú le 23 milliún mionghnóthas na hEorpa trí rochtain ar chreidmheas is ar mhaoiniú gnó a mhéadú, ualaigh riaracháin a laghdú agus rochtain ar chaipiteal fiontair a fheabhsú.

Fairis sin, d'aontaigh siad fionnadh conas a d'fhéadfaí an €82 billiún de mhaoiniú struchtúrtha is sóisialta nár tiomnaíodh fós a chur chun leasa an fháis is na bpost.

Conradh idirnáisiúnta nua

Aontaíodh conradh idirnáisiúnta nua (a bhfuil gach tír AE seachas an RA is Poblacht na Seice chun é a shíniú i Márta) le comhordú geilleagrach i limistéar an euro a neartú. I measc na bhfeabhsuithe tábhachtacha ann tá na riachtanais vótála chun “nós imeachta um ró-easnamh” a oscailt, agus an ceangaltas go ndéanfaí "riail um bhuiséid chothroma" foirmiúil ag an leibhéal náisiúnta.

Aontú ar bhuanchiste

Fairis sin, chríochnaigh tíortha limistéar an euro an obair ar chonradh ar leith a chruthóidh buanchiste tarrthála don AE. Tá an ciste le tosú ag oibriú in Iúil 2012.

Breis faoi chruinniú na Comhairle Eorpaí 30 Eanáir English

Freagairt an Choimisiúin ar chinntí na Comhairle Eorpaí DeutschEnglishfrançaisportuguês

Léiriú Uachtarán an Choimisiúin José Manuel Barroso ar fhás is ar phoist DeutschEnglishfrançaisportuguês

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links