Navigointipolku

Tavoitteina luottamuksen palautus, kasvu ja työpaikat - 01/02/2012

EU:n johtajat pöydän ääressä Eurooppa-neuvoston epävirallisessa kokouksessa © EU

EU:n johtajat sopivat huippukokouksessaan kiireellisistä toimista, joilla vähennetään nuorisotyöttömyyttä, tuetaan pienyrityksiä ja tiivistetään sisämarkkinoita. Lisäksi päätettiin talouspolitiikan koordinointia koskevan sopimuksen allekirjoitusajankohta.

EU:n huippukokouksessa vallitsi yksimielisyys kiireellisten toimien tarpeesta talouskasvun ja työpaikkojen lisäämiseksi. Toimia tarvitaan niin EU:n tasolla kuin jäsenmaissakin, ja niiden erityiskohteina ovat nuorisotyöttömyys, EU:n sisämarkkinat ja pienyritykset.

Kokouksessa hyväksyttiin sopimus talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta ja ohjauksesta. Sen tarkoituksena on parantaa rahoitusvakautta, ja se on yksi osa palapelissä, jolla haetaan kokonaisvaltaista ratkaisua velkakriisiin.

EU:n johtajat pääsivät yhteisymmärrykseen myös Euroopan vakausmekanismia koskevasta sopimuksesta. Kyseessä on pysyvä rahasto, josta annetaan rahoitusta velkaantuneille euroalueen maille.

Ratkaisuja nuorisotyöttömyyteen

Kukin EU-maa sai tehtäväkseen laatia oman kansallisen työllisyyssuunnitelmansa. Tavoitteena on esimerkiksi karsia verojen osuutta työvoimakustannuksista ja vähentää työmarkkinoiden segmentoitumista. Näin voidaan parantaa nuorten ja matalasti koulutettujen työllistymistä.

Kahdeksaan EU-maahan, joissa nuorisotyöttömyys on keskimääräistä korkeampi (Espanja, Irlanti, Italia, Kreikka, Latvia, Liettua, Portugali, Slovakia), perustetaan erityiset toimintaryhmät.

Sisämarkkinat valmiiksi

Sisämarkkinat ovat talouskasvun keskeinen veturi. Komissio on ajanut esimerkiksi digitaalisten sisämarkkinoiden saattamista valmiiksi vuoteen 2015 mennessä. EU:n johtajat sopivat sisämarkkinoita koskevien ehdotusten nopeutetusta käsittelystä ja kehottivat Ranskaa, Saksaa ja Britanniaa sopimaan EU-patenttia koskevat erimielisyytensä.

Tukea pienyrityksille

EU:n johtajat sopivat kiireellisistä toimista Euroopan 23 miljoonan pk-yrityksen tukemiseksi. Toimilla parannetaan luoton ja rahoituksen saantia, karsitaan byrokratiaa ja helpotetaan riskipääoman saantia.

Lisäksi sovittiin, että loput rakenne- ja sosiaalirahastojen määrärahoista (n. 82 miljardia euroa) pyritään pikaisesti ohjaamaan kasvun vahvistamiseen ja työpaikkojen luomiseen.

Uusi kansainvälinen sopimus

Kokouksessa sovittiin uudesta kansainvälisestä sopimuksesta, jonka tarkoituksena on tiivistää euroalueen talouspolitiikan koordinointia. Sopimuksen allekirjoittavat maaliskuussa kaikki EU-maat paitsi Britannia ja Tšekki. Se sisältää tärkeitä uudistuksia, kuten liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn äänestyssäännöt ja vaatimuksen sisällyttää nk. tasapainoisen talousarvion sääntö kansalliseen lainsäädäntöön.

Sopimus pysyvästä rahastosta

Euroalueen maat saivat myös valmiiksi erillisen sopimuksen EU:n pysyvän tukirahaston perustamisesta. Rahaston on määrä aloittaa toimintansa heinäkuussa 2012.

Lisää Eurooppa-neuvoston kokouksesta 30.1.2012 English

Komission vastaus Eurooppa-neuvoston päätöksiin DeutschEnglishfrançaisportuguês

Komission puheenjohtajan José Manuel Barroson esitys kasvusta ja työpaikoista DeutschEnglishfrançaisportuguês

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä