Διαδρομή πλοήγησης

Ανάκτηση της εμπιστοσύνης, τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης - 01/02/2012

Οι ηγέτες της ΕΕ στην άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου © EU

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν σε επείγουσα ανάληψη δράσης με στόχο τη μείωση της ανεργίας των νέων, τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων και την αξιοποίηση του δυναμικού της αγοράς της ΕΕ. Όρισαν επίσης ημερομηνία για την υπογραφή νέας συμφωνίας για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών.

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν κατά προτεραιότητα έκτακτα μέτρα τόνωσης της ανάπτυξης και της απασχόλησης τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι επικεντρωμένα κυρίως στη μείωση της ανεργίας των νέων, στην ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και στη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων.

Οι ηγέτες συμφώνησαν επίσης στη σύναψη μιας "Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην ΟΝΕ", στο πλαίσιο των προσπαθειών για την προαγωγή της σταθερότητας και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κρίσης χρέους στην ΕΕ.

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν επίσης στη σύναψη μιας "Συνθήκης για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας" – ένα μόνιμο ταμείο που θα βοηθά τις ευάλωτες χώρες της ζώνης του ευρώ.

Μείωση της ανεργίας των νέων

Όλες οι χώρες συμφώνησαν να καταρτίσουν ένα εθνικό σχέδιο για την απασχόληση. Στο σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνουν μέτρα, όπως τη μετατόπιση του βάρους της φορολογίας από την εργασία σε άλλους τομείς και τη μείωση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τις ευκαιρίες απασχόλησης των νέων και των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση.

Θα συσταθούν ομάδες δράσης για οκτώ χώρες της ΕΕ (Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Λιθουανία, Λετονία, Ιρλανδία) που καταγράφουν ποσοστά ανεργίας των νέων υψηλότερα του μέσου όρου.

Ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς

Η ενιαία αγορά είναι η κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς έως το 2015. Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν στην ταχεία προώθηση των προτάσεων που έχουν υποβληθεί και κάλεσαν τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο να επιλύσουν τις διαφορές τους όσον αφορά το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Στήριξη των μικρών επιχειρήσεων

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να ληφθούν κατά προτεραιότητα μέτρα στήριξης των 23 εκατομμυρίων μικρών επιχειρήσεων της ΕΕ, βελτιώνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε πιστώσεις και χρηματοδοτήσεις, μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο και βελτιώνοντας την πρόσβαση σε επιχειρηματικά κεφάλαια.

Συμφώνησαν επίσης να εξετάσουν τρόπους ώστε τα 82 δισ. ευρώ των διαρθρωτικών και κοινωνικών ταμείων που δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί να μπορέσουν να διοχετευθούν στην τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Νέα διεθνής συνθήκη

Συμφωνήθηκε μια νέα διεθνής συνθήκη (που αναμένεται να υπογραφεί τον Μάρτιο από όλες τις χώρες της ΕΕ, εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τσεχική Δημοκρατία) με σκοπό τον καλύτερο οικονομικό συντονισμό της Ευρωζώνης. Η συνθήκη αυτή προβλέπει σημαντικές βελτιώσεις σε διάφορους τομείς, όπως για τον αριθμό ψήφων που απαιτείται για την έναρξη μιας "διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος" καθώς και για τη θέσπιση ενός "κανόνα για ισοσκέλιση των δημόσιων οικονομικών" σε εθνικό επίπεδο.

Συμφωνία για μόνιμο ταμείο

Οι χώρες της Ευρωζώνης ολοκλήρωσαν επίσης τις εργασίες τους για μια ειδική συνθήκη με αντικείμενο τη σύσταση μόνιμου ταμείου διάσωσης για την ΕΕ. Το ταμείο αναμένεται να λειτουργήσει τον Ιούλιο του 2012.

Περισσότερα για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου English

Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου DeutschEnglishfrançaisportuguês

Η παρουσίαση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο για την ανάπτυξη και την απασχόληση DeutschEnglishfrançaisportuguês

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι