Sti

Genopretning af tillid, gang i vækst og beskæftigelse - 01/02/2012

EU's ledere ved bord på det uformelle topmøde © EU

EU's stats- og regeringschefer enige om hurtig indgriben for at mindske ledigheden blandt unge, støtte små virksomheder og udnytte EU's marked og fastsætter dato for ny traktat om koordinering af den økonomiske politik.

EU's stats- og regeringschefer blev enige om at handle hurtigt både nationalt og på EU-plan for at øge væksten og beskæftigelsen (med særligt fokus på at få ungdomsledigheden ned, styrke det indre marked og hjælpe små virksomheder).

De blev enige om "traktaten om stabilitet, koordinering og styring i Den Økonomiske og Monetære Union". Den styrker stabiliteten og hjælper de andre dele af det samlede udspil mod krisen til at gå op i en højere enhed.

EU's ledere enedes også om en aftale om den europæiske stabilitetsmekanisme – en fast reserve, der skal hjælpe udsatte lande i euroområdet.

Ned med ungdomsledigheden

Alle EU-lande gik med til at udarbejde en national jobplan. Den skal bl.a. sørge for, at skattebyrden hviler mindre tungt på arbejde. Samtidig skal den mindske segmenteringen på arbejdsmarkedet, og det kan øge beskæftigelsesmulighederne for de unge og de mindre kvalificerede.

Der vil blive oprettet krisehold til at tage sig af otte EU-lande (Spanien, Grækenland, Italien, Portugal, Slovakiet, Litauen, Letland og Irland) med en ungdomsarbejdsløshed over gennemsnittet.

Det indre marked – kronen på værket

Det indre marked skaber vækst. EU-Kommissionen har opfordret til, at det digitale indre marked skal være klart senest i 2015. EU's ledere blev enige om at sætte fart på de nuværende forslag og opfordrede Frankrig, Tyskland og Storbritannien til at overkomme deres uenighed om EU-patentet.

Hjælp til små virksomheder

EU's ledere blev enige om at gøre en særlig indsats for at hjælpe de 23 millioner små virksomheder ved at øge adgangen til kredit og finansiering, mindske bureaukratiet og give bedre muligheder for at skaffe risikovillig kapital.

De besluttede også at se på, hvordan de 82 milliarder euro (ca. 600 milliarder kroner) fra struktur- og arbejdsmarkedsfondene, der endnu ikke er tildelt, i stedet kan bruges til at skabe vækst og beskæftigelse.

Ny international traktat

Der blev aftalt en ny international traktat (der skal underskrives i marts af alle EU-lande undtagen Storbritannien og Tjekkiet). Den skal styrke den økonomiske koordinering i euroområdet. Blandt de afgørende forbedringer er stemmekravene for at indlede en procedure ved for store offentlige underskud og en formel pligt til at have balance på statsfinanserne på nationalt plan.

Aftale om permanent fond

Eurolandene blev også færdige med arbejdet om en separat traktat om en permanent redningsfond for EU. Fonden ventes at begynde i juli 2012.

Mere om topmødet den 30. januar English

Kommissionens reaktion på topmødets beslutninger DeutschEnglishfrançaisportuguês

Kommissionsformand José Manuel Barrosos tale om vækst og beskæftigelse DeutschEnglishfrançaisportuguês

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links