Cesta

Obnovení důvěry, stimulace růstu a vytváření pracovních míst - 01/02/2012

Vedoucí představitelé EU při neformálním zasedání Evropské rady © EU

Vedoucí představitelé členských států Unie se dohodli na nezbytných krocích, které se musí urychleně učinit v zájmu podpory malých podniků a snížení nezaměstnanosti mladých. Dále bylo stanoveno datum pro podepsání nové dohody o koordinaci hospodářské politiky.

Předmětem dohody vedoucích představitelů zemí Unie jsou opatření na vnitrostátní i evropské úrovni, jimiž by se posílil hospodářský růst a řešila otázka nezaměstnanosti (především mezi mladými lidmi). Zvláštní pozornost bude věnována posílení jednotného trhu a podpoře drobného podnikání.

Členské země se dohodly na uzavření Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, kterou se upevní stabilita a jež doplní opatření, která již byla přijata pro řešení komplikované situace veřejného zadlužení.

Na tomto neformálním zasedání Rady se pak rovněž dosáhlo shody ohledně znění smlouvy o Evropském mechanismu stability, tj. stálém fondu na pomoc nejzranitelnějším zemím eurozóny.

Snížení nezaměstnanosti mezi mladými

Země EU se dohodly, že každá z nich sestaví vlastní plán zaměstnanosti. Ten bude například obsahovat opatření na úpravu zdanění příjmů z výdělečně činnosti a zmírnění segmentace pracovního trhu, což by mělo rozšířit nabídku pracovních příležitostí pro mladé lidi či nezaměstnané s nižší kvalifikací.

Komise vytvoří pracovní skupiny s osmi zeměmi EU, ve kterých se míra nezaměstnanosti mladých lidí pohybuje nad průměrem (Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Řecko, Slovensko a Španělsko).

Završení realizace jednotného trhu

Jednotný trh je pro hospodářský růst naprosto zásadní hnací silou. Evropská komise proto vyzvala k dokončení jednotného elektronického trhu do roku 2015. Vedoucí představitelé Unie se dohodli na přednostním projednávání současných návrhů v této oblasti a zároveň vyzvali Francii, Německo a Spojené království k dosažení shody ve sporných otázkách ohledně evropského patentu.

Podpora malých podniků

Země EU se rovněž shodly na přijetí prioritních opatření ve prospěch 23 milionů evropských malých podniků, se zaměřením na snížení byrokracie a usnadnění dostupnosti úvěrů, financování a rizikového kapitálu.

Členské státy Unie chtějí rovněž najít možnost, jak využít 82 miliard eur určených na strukturální a sociální otázky, které ještě nebyly přiděleny na konkrétní projekty, na podporu hospodářského růstu a tvorbu pracovních míst.

Nová mezinárodní smlouva

Členské státy se chystají uzavřít novou mezinárodní smlovu na posílení hospodářské koordinace v eurozóně. S výjimkou Spojeného království a České republiky ji podepíší v březnu. Mezi významné body této smlouvy patří úprava hlasování v otázce zahájení postupu při nadměrném shodku a závazek zapracovat pravidlo vyrovnaného rozpočtu do vnitrostátní legislativy.

Dohoda o stálém fondu

Země eurozóny dokončily přípravu dohody o vytvoření stálého záchranného fondu pro státy EU. Ten by měl začít fungovat v červenci 2012.

Další informace o zasedání Rady EU 30. ledna 2012 English

Reakce Komise na rozhodnutí Evropské rady DeutschEnglishfrançaisportuguês

Prezentace předsedy Evropské komise Josého Manuela Barrosa na téma hospodářského růstu a tvorby pracovních míst DeutschEnglishfrançaisportuguês

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy