Навигационна пътека

Възстановяване на доверието, насърчаване на растежа и заетостта - 01/02/2012

Лидерите на ЕС около маса по време на неофициалното заседание на Европейския съвет © ЕС

Лидерите на ЕС се споразумяха за спешни действия за намаляване на младежката безработица, подкрепа на малките предприятия и завършване на единния пазар на Съюза и определиха дата за подписване на нов договор за координация на икономическите политики.

Лидерите на ЕС се споразумяха относно необходимостта от спешни приоритетни действия на европейско и национално равнище за насърчаване на растежа и създаване на работни места (със специален акцент върху борбата с безработицата сред младите хора, задълбочаването на единния пазар и подпомагането на малките предприятия).

Те постигнаха съгласие за договора за стабилност, координация и управление в ИПС, с който ще се подобри стабилността. Той също така ще позволи реализирането на други аспекти от всеобхватния отговор на кризата с държавния дълг.

Лидерите на ЕС се споразумяха и относно договора за Европейския механизъм за стабилност – постоянен фонд за подпомагане на уязвимите страни в еврозоната.

Намаляване на младежката безработица

Всяка страна от ЕС се съгласи да изготви национален план за работни места. Той ще включва мерки като прехвърляне на данъчната тежест от труда към други фактори и намаляване на сегментирането на трудовия пазар, за да се подобрят възможностите за заетост на младежите и нискоквалифицираните работници.

В осем страни от ЕС (Испания, Гърция, Италия, Португалия, Словакия, Литва, Латвия и Ирландия) с младежка безработица над средното равнище ще бъдат създадени специални екипи за действие.

Завършване на единния пазар

Единният пазар е основен двигател на растежа. Европейската комисия призова за завършване на изграждането на цифровия единен пазар до 2015 г. Лидерите на ЕС се споразумяха да ускорят приемането на съществуващите предложения и призоваха Франция, Германия и Обединеното кралство да преодолеят разногласията си относно патента на ЕС.

Подкрепа за малките предприятия

Лидерите на ЕС се договориха да предприемат приоритетни действия за подпомагане на 23-те милиона малки предприятия в Европа чрез подобряване на достъпа до кредити, финансиране и рисков капитал и намаляване на административната тежест.

Те също така се споразумяха да потърсят начини за пренасочване на 82 млрд. евро от структурните и социалните фондове, които все още не са отпуснати за конкретни проекти, към дейности за стимулиране на растежа и създаване на работни места.

Нов международен договор

Страните от ЕС постигнаха споразумение за нов международен договор (той ще бъде подписан през март от всички страни от ЕС с изключение на Обединеното кралство и Чешката република) за засилване на икономическата координация в еврозоната. Сред важните подобрения са изискванията за гласуване за започване на процедура при прекомерен дефицит и ангажиментът за включване на правило за балансиран бюджет в националното законодателство.

Споразумение за постоянен фонд

Страните от еврозоната също така приключиха работата по отделен договор за създаване на постоянен спасителен фонд за ЕС. Фондът трябва да започне да действа през юли 2012 г.

Още за заседанието на Европейския съвет на 30 януари English

Становище на Комисията относно решенията на Европейския съвет DeutschEnglishfrançaisportuguês

Презентация на председателя на Комисията Жозе Мануел Барозу относно растежа и заетостта DeutschEnglishfrançaisportuguês

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки