Sökväg

Var med och bestäm EU:s dagordning - 27/01/2012

Logotyp med orden ”European Citizens’ Initiative” © EU

Från och med den 1 april i år kan du uppmana EU-kommissionen att föreslå nya lagar. En ny webbplats ger dig all information du behöver för att lämna in ett så kallat medborgarinitiativ.

Med EU:s medborgarinitiativ kan du direkt påverka EU-politiken – tillsammans med likasinnade kan du uppmana kommissionen att föreslå en ny lag i en särskild fråga.

Kommissionens uppgift är att lägga fram lagförslag. I fortsättningen har kommissionen också en formell skyldighet att ta ställning till alla lagstiftningsinitiativ från allmänheten som uppfyller villkoren.

Du hittar alla regler och villkor på webbplatsen om medborgarinitiativet där du också kan registrera ditt initiativ.

Initiativet kan handla om vilket politikområde som helst där kommissionen har befogenheter att föreslå lagstiftning, t.ex. miljö, jordbruk, transport eller folkhälsa.

Så startar du ett initiativ

Initiativet ska organiseras av en medborgarkommitté med minst sju EU-medborgare som bor i minst sju olika EU-länder.

Organisatörerna ska registrera sitt initiativförslag på den nya webbplatsen innan de kan börja samla in underskrifter.

Kommissionen har två månader på sig att avgöra om det föreslagna initiativet uppfyller villkoren – det får till exempel inte strida mot EU:s värderingar.

Om registreringen godkänns har organisatörerna ett år på sig att samla in en miljon underskrifter från minst sju EU-länder (och ett minimiantal från varje land).

Underskrifterna kan samlas in på papper eller på nätet. Insamlingssystemet på nätet måste godkännas av myndigheterna i det land där uppgifterna kommer att lagras. Kommissionen har tagit fram ett gratisprogram som organisatörerna kan använda för namninsamlingen.

När underskrifterna har samlats in ska de kontrolleras och intygas av myndigheterna i varje land och skickas in till kommissionen.

Nästa steg

Kommissionen har sedan tre månader på sig att pröva initiativet och besluta hur man ska gå vidare. Kommissionen kan föreslå en ny lag, inleda en studie eller avstå från vidare åtgärder, men beslutet måste alltid motiveras offentligt.

Alla nya lagförslag lämnas till ministerrådet och även Europaparlamentet i de flesta fall.

Om förslaget antas blir det en ny EU-lag.

Vägledning om EU:s medborgarinitiativ English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar