Ścieżka nawigacji

Weź udział w kształtowaniu prawa UE – już od kwietnia 2012 - 27/01/2012

Logo europejskiej inicjatywy obywatelskiej © UE

Już niedługo obywatele będą mogli zwrócić się do Komisji o wystąpienie z wnioskiem legislacyjnym. W nowym portalu można znaleźć wszelkie informacje na temat tego, jak wystąpić z „inicjatywą obywatelską”.

Europejska inicjatywa obywatelska umożliwia obywatelom wpływanie na politykę Unii w bardziej bezpośredni sposób. Dzięki niej możemy zwrócić się do Komisji o zaproponowanie nowych aktów prawnych dotyczących konkretnych zagadnień.

Komisja, której zadaniem jest opracowywanie projektów wniosków legislacyjnych UE, ma formalny obowiązek rozpatrzyć wszelkie propozycje, które spełniają określone wymogi.

Warunki i procedury przedstawione zostały w nowym portalu dotyczącym europejskiej inicjatywy obywatelskiej – w którym można też zarejestrować swoją inicjatywę i prowadzić związane z nią procedury.

Inicjatywy mogą dotyczyć jakiejkolwiek spośród dziedzin polityki, w których Komisja posiada uprawnienia do przedkładania wniosków legislacyjnych (np. środowisko, rolnictwo, transport, zdrowie publiczne).

Jak wystąpić z inicjatywą

Z inicjatywą wystąpić może komitet organizacyjny złożony z co najmniej siedmiu obywateli zamieszkałych w co najmniej siedmiu różnych krajach UE.

Przed rozpoczęciem zbierania deklaracji poparcia wśród obywateli UE muszą oni zarejestrować swoją inicjatywę w nowym portalu.

Komisja ma dwa miesiące na stwierdzenie, czy zaproponowana inicjatywa spełnia określone warunki – np. czy nie jest w sposób oczywisty sprzeczna z wartościami UE.

Od chwili potwierdzenia rejestracji organizatorzy mają rok czasu na zebranie miliona podpisów w co najmniej siedmiu państwach (dla każdego z krajów musi zostać osiągnięte wymagane minimum).

Organizatorzy mogą zbierać deklaracje poparcia w wersji papierowej lub elektronicznej. System gromadzenia deklaracji online musi uzyskać certyfikat. Aby ułatwić organizatorom zbieranie deklaracji w internecie, Komisja stworzyła bezpłatne oprogramowanie.

Ważność deklaracji poparcia musi zostać zweryfikowana przez kraje, w których zostały one zebrane. Następnie deklaracje przekazywane będą Komisji.

Kolejne etapy

Komisja ma trzy miesiące czasu na przeanalizowanie inicjatywy. Może podjąć decyzję o wystąpieniu z nowym wnioskiem legislacyjnym, rozpoczęciu badań lub podjęciu dalszych działań – musi też podać do publicznej wiadomości powody swojej decyzji.

Wszystkie wnioski legislacyjne zostaną przedłożone rządom UE (zgromadzonym w Radzie Unii Europejskiej) i w większości przypadków Parlamentowi Europejskiemu.

Jeśli wniosek zostanie przyjęty, stanie się częścią prawa UE.

Europejska inicjatywa obywatelska − przewodnik English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki